Zelf mensenhandel herkennen

Zelf mensenhandel herkennen

Alert blijven op signalen van mensenhandel is enorm belangrijk. De manipulatie kan zo verlammend zijn dat slachtoffers niet op eigen kracht kunnen ontkomen of zich beseffen dat ze zich in een uitbuitingssituatie bevinden. Mensen in uitbuitingssituaties kan je leren herkennen aan opvallende signalen en gedragsveranderingen. Hieronder geven we enkele veelvoorkomende voorbeelden. Wees alert als je signalen in je omgeving ziet. Iemand kan in handen zijn van een mensenhandelaar.

Signalen


Gedrag

 • gespannen of angstig
  oververmoeid of vermagerd
 • sterk wisselende emoties
  teruggetrokken gedrag, depressief
 • tekenen van mishandeling of zelfverwonding
 • buikpijn of misselijk
 • opeens afwijkende normen
 • eetproblemen
 • plotseling hoge schulden
 • vechten, drank- of drugsgebruik
 • uitdagend en sexy kleden
 • Wegloopgedrag

Sociaal

 • veel nieuwe contacten
 • omgang oudere mensen
 • personen die rond school hangen
 • personen die bazig of controlerend zijn
 • lid van criminele bende
 • geheimzinnig over nieuwe vrienden
 • isoleert zich van vrienden
 • gehaald en gebracht met scooter of auto
 • ongelijke relatie met iemand
  gevangen in relatie

School

 • schooluitval en spijbelen
 • concentratieproblemen
 • plotselinge slechte schoolprestaties
 • constant op mobiel
 • altijd smoesjes
 • ineens dure kleding / geld
 • drugs of gestolen spullen bij controle
 • opgewacht bij school
 • nachtelijke ‘bijbaantjes’

Hoe kan je helpen?


Accuut gevaar?

Bel 112 of de plaatselijke politie via 0900-8844. Geef zoveel mogelijk details, zoals het signalement van de betrokkene, kenteken, tijdstip en locatie.

Anoniem melden

Wil je anoniem melding doen van mensenhandel? Bel Meld Misdaad Anoniem op 0800 – 70 00 of meld je vermoeden online op www.misdaadanoniem.nl.

Chat met fier

Word je zelf bedreigd of maak je je zorgen? De hulpverleners van Fier! luisteren, geven informatie en helpen. Jouw verhaal en vragen worden vertrouwelijk behandeld.