Wat is mensenhandel

Wat is mensenhandel?

In de kern gaat mensenhandel, ook wel uitbuiting genoemd, om het dwingen van mensen tot arbeid, criminaliteit of seksuele diensten zodat een derde daar (grof) geld aan kan verdienen. In Nederland zijn dagelijks duizenden kinderen, jongeren en volwassenen slachtoffer van mensenhandel. Zij worden gedwongen en bedreigd met psychisch of fysiek geweld, ontvoering, bedrog, misleiding, machtsmisbruik of misbruik van hun kwetsbare positie. Soms stemt een slachtoffer in met het verrichten van de werkzaamheden. Er kan dan toch sprake zijn van mensenhandel. Wat vrijwillig is begonnen kan immers uitmonden in dwang. Bij minderjarigen maakt het voor de wet niet eens verschil of zij wel of niet hebben ingestemd.

Ook gedwongen orgaanverwijdering valt onder mensenhandel. CKM richt zich vooral op de strijd tegen seksuele en criminele uitbuiting.

Harde cijfers achter mensenhandel

Het getal ‘1.300’ gaat om de grootste en meest onzichtbare groep die seksueel uitgebuit wordt, te weten Nederlandse meisjes tussen 12 en 17 jaar. Maar eigenlijk staat dit getal symbool voor álle slachtoffers van mensenhandel in Nederland, en dat zijn er naar schatting jaarlijks meer dan 6000.

Onze aanpak

Seksuele uitbuiting

Slachtoffers van seksuele uitbuiting worden gedwongen seks te hebben met anderen tegen betaling. Hun inkomsten moeten ze meestal volledig afstaan aan de mensenhandelaar die fungeert als klassieke pooier of loverboy. Seksuele uitbuiting komt voor in de legale en illegale prostitutie. Denk bijvoorbeeld aan vrouwen die gedwongen worden om te werken als prostituee op de Wallen of aan jongens en meisjes die betaalde seks moeten hebben op privé- en andere onzichtbare illegale locaties.

Criminele uitbuiting

Bij criminele uitbuiting word je gedwongen strafbare feiten te plegen in opdracht van een uitbuiter. Denk aan het beschikking stellen van een bankpas, witwassen van geld, runnen van drugs, plegen van winkeldiefstallen, kweken van wiet en zakkenrollen. Steeds meer jongeren in ons land zijn in de greep van criminelen die hen uitbuiten. Omdat deze kwetsbare personen strafbare feiten plegen, worden zij meestal vervolgd als dader. Praten is moeilijk maar helpt. Door hun verhaal te vertellen kunnen slachtoffers bescherming krijgen en strafvervolging ontlopen.