Thris Leito

Thris Leito
Onderzoeker


Thris (1993) is in 2021 begonnen bij het CKM. Ze heeft een interdisciplinaire master, Victimology and Criminal Justice, behaald die zich richt op het analyseren van maatschappelijke vraagstukken als gevolg van slachtofferschap door een combinatie van criminologie, sociale wetenschappen en strafrecht.

Zo heeft ze eerder onderzoek gedaan naar het verbeteren van signalering van mensenhandel in de jeugdhulpverlening. Bij het CKM richt ze zich op onderzoek naar criminele uitbuiting. En hoopt hiermee bij te dragen aan de weg naar bescherming, passende ondersteuning en herstel van slachtoffers.

Afgerond onderzoek

Achtergrond

Bachelor Psychologie, Tilburg University (2018)

Master Victimology and Criminal Justice, Tilburg University (2020)

(H)erkenning is onmisbaar. Door onderzoek bij het CKM hoop ik hieraan bij te dragen.’

Thris Leito
tleito@hetckm.nl

  • spread the word