Emma Simons

Emma Simons
Onderzoeker


Emma (1994) is sinds 2017 werkzaam bij het CKM. Als criminoloog geeft ze graag aandacht aan (slachtoffer)groepen waar nog weinig over bekend is.

De maatschappij is zich nog te onbewust van het bestaan van mensenhandel en dat moet volgens haar veranderen. Bij het CKM focust Emma zich op seksuele uitbuiting van slachtoffers in Nederland, jongens én meisjes, daders van seksuele uitbuiting, klanten en pro-ana coaches. Als buitenpromovenda aan de Universiteit Leiden doet zij onderzoek naar pro-anorexia coaches en (online) seksueel geweld en seksuele uitbuiting. "Ook de meest onzichtbare slachtoffers moeten worden beschermd. En dat kan alleen als iedereen weet dat zij bestaan."

Afgeronde onderzoeken/projecten

Artikelen

Achtergrond

Master Opsporingscriminologie, VU Amsterdam (2018)

Bachelor Criminologie, Erasmus Universiteit Rotterdam (2016)

‘Door mijn onderzoeken hoop ik verschil te maken in de bescherming van slachtoffers.

Emma Simons
esimons@hetckm.nl

  • spread the word