Carla van Os

Carla van Os
Senior onderzoeker


Carla is bij CKM werkzaam als senior onderzoeker.

Haar focus ligt op onderzoek naar slachtoffers van seksuele en criminele uitbuiting. Met haar achtergrond in orthopedagogiek en mensenrechten, bevindt Carla zich in haar onderzoek op het snijvlak van rechtsbescherming en hulpverlening aan slachtoffers van uitbuiting.

Voorheen heeft Carla zich ingezet voor kinderrechten bij Defence for Children en heeft ze gewerkt als promovendus en docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze in 2018 promoveerde.

Haar missie is om ervoor te zorgen dat slachtoffers van uitbuiting de bescherming krijgen waar zij recht op hebben, in lijn met de internationale verplichtingen die Nederland is aangegaan.

Artikelen

Verdwenen alleenstaande minderjarige vluchtelingen: voer voor mensenhandelaren? Tijdschrift voor Jeugdrecht, 2021(4), p. 105-110.

Achtergrond

Master Rechten, Universiteit Leiden (2005)

Bachelor Journalistiek, Hogeschool Tilburg (1997)

Master Orthopedagogiek, Radboud Universiteit (1992)

Ik wil met mijn onderzoek bijdragen aan een betere bescherming van slachtoffers van seksuele en criminele uitbuiting.

Carla van Os
cvanos@hetckm.nl

  • spread the word