Ontwikkelen en ondersteunen ervaringsdeskundigenplatform

Slachtoffers hebben belangrijke informatie en ideeën over de aanpak tegen mensenhandel. In internationale verdragen staat dat hun visie en ervaringen moeten meegenomen worden in de evaluatie en de ontwikkeling van preventie- en beschermingsprogramma’s. Helaas gebeurt dit in de praktijk te weinig.

Beleidsverbeteringstrajecten worden vaak ingezet door professionals, zonder inspraak of advies van slachtoffers zelf. Met dit project wil de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting (hierna Coalitie), waar het CKM onderdeel van uitmaakt, slachtoffers beter in staat stellen om bij te dragen aan noodzakelijke systemische veranderingen en aan het verhogen van de kwaliteit van hulp en bescherming in Nederland. 

Wat doen we?
Om ervoor te zorgen dat de stem van slachtoffers wordt gehoord, is er een platform van ervaringsdeskundigen opgezet: Platform HOPE, met inmiddels 10 leden. Dit zijn volwassenen die in hun minderjarigheid of adolescentie slachtoffer zijn geworden van seksuele uitbuiting en zich hebben ontwikkeld tot ervaringsdeskundige. Ze zetten persoonlijke ervaringskennis in ten behoeve van de verbetering van de aanpak van seksuele kinderuitbuiting.

Het platform, geinitieerd door CKM en Defence for Children - ECPAT, behartigt de belangen van slachtoffers en is gesprekspartner voor overheid, politiek, opsporingsdiensten, hulpverlening en andere organisaties. Het platform heeft een verbeteragenda opgesteld waarin het doorbreken van taboes, slachtoffervriendelijke hulp en een beter aangifteproces centraal staan. Daarnaast wordt het platform ingezet als vraagbaak, adviseur, meedenker, voorlichter en projectontwikkelaar in participatietrajecten of als klankbord. 

Personen met ervaringskennis worden vaardigheden voor professionele inzet aangeleerd, wat leidt tot ervaringsdeskundigheid. Deze personen kunnen ingezet worden in verschillende rollen van ervaringsdeskundigen, waaronder adviseren of woordvoering. 

Samenwerking
Het ervaringsdeskundigen platform in de aanpak van mensenhandel is onderdeel van de werkzaamheden van de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting. De Coalitie heeft als doel seksuele uitbuiting van kinderen in Nederland te bestrijden. Defence for Children – ECPAT, Fier en het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) voeren het programma uit. Het Verwey Jonker Instituut is verbonden aan dit project via een actieonderzoek.

Looptijd: 2020 – 2022
Samenwerkingspartners: Defence for Children - ECPAT, Fier, Verwey Jonker Instituut
Kader: Ervaringsdeskundigheid. Ervaringen (met beperkingen en herstel) leiden samen met andere ervaringen, analyse, reflectie en andere bronnen tot ervaringskennis.

HOPE

Mediaberichten

Volg ons op

Onderdeel van

Wij worden gesteund door

SteunOns