Rol leefomgeving bij seksuele uitbuiting minderjarigen

Universitair docent Criminologie dr. Ieke de Vries van de Universiteit Leiden gaat in samenwerking met het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel onderzoek doen naar de rol die de leefomgeving speelt in de seksuele uitbuiting van minderjarigen. 

Bestaand onderzoek en screeningsinstrumenten om seksuele uitbuiting te identificeren richten zich veelal op individuele risicofactoren zoals negatieve gebeurtenissen en onderliggende trauma’s uit eerdere jeugdjaren. De rol van de leefomgeving is tot dusver nog onderbelicht. Daarom zal in het onderzoek onder andere worden gekeken naar hoe factoren als relaties met familie en vrienden en de wijk waarin de minderjarige woont verband kunnen houden met hun seksuele uitbuiting.

Doel van het onderzoek
Dit zal een eerste opstap zijn voor verder onderzoek naar deze thematiek en om aanbevelingen te doen voor preventiemaatregelen van seksuele uitbuiting die de leefomgeving betrekken.

Methode
In samenwerking met het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel zal gekeken worden naar de rol van de leefomgeving op basis van unieke geanonimiseerde gegevens uit online chats tussen vermoedelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting en hulpverleners van Fier, het landelijke expertisecentrum opvangcentrum voor onder andere slachtoffers van seksuele uitbuiting.

Het project wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de Gratama Stichting uit het Leids Universitair Fonds. Het onderzoek gaat naar verwachting eind 2022 van start. 

Looptijd: 2022-2023
Samenwerkingspartners: Dr. I. de Vries (Universiteit Leiden, projectleider), Fier.
Resultaten: De resultaten worden eind 2023 verwacht.

Volg ons op

Onderdeel van

Wij worden gesteund door

SteunOns