Criminele uitbuiting van minderjarigen in Nederland

Gedwongen worden om drugs te runnen of om spullen te stelen. Steeds meer duiken er verhalen op van Nederlandse minderjarigen die hieraan ten prooi vallen, maar de precieze aard en omvang van criminele uitbuiting is onbekend. Het CKM verkent hoe we hier meer zicht op krijgen en hoe slachtoffers beter kunnen worden bereikt en beschermd.

Doel van het onderzoek
Inzicht verwerven in hoeverre criminele uitbuiting een probleem vormt in Nederland en hoe slachtoffers kunnen worden bereikt en beschermd. 

Methode
Voor het onderzoek is een online vragenlijst afgenomen onder zogenoemde eerstelijns professionals, zoals wijkagenten, jongerenwerkers en leerplichtambtenaren. Daarnaast worden er aanvullende interviews gehouden met deze eerstelijns professionals. 

Daarnaast zijn er interviews gehouden met politiemedewerkers van de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) en officieren van justitie gespecialiseerd in mensenhandelzaken over de huidige strafrechtelijke aanpak van criminele uitbuiting en de uitdagingen en knelpunten die zij daarin tegenkomen.

Looptijd: 2021-2022
Samenwerkingspartner(s): Onderzoek in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. 
Resultaten: Rapport 'Kijken met andere ogen. Deel I: Een landelijke verkenning naar criminele uitbuiting in dertien (middel)grote gemeenten in Nederland' (gepubliceerd 30 juni 2022) en rapport 'Kijken met andere ogen, deel II: Een onderzoek naar de strafrechtelijke aanpak van criminele uitbuiting' (gepubliceerd december 2022). 

Meer weten?

Volg ons op

Onderdeel van

Wij worden gesteund door

SteunOns