Criminele uitbuiting van minderjarigen

Criminele uitbuiting van minderjarigen

Gedwongen worden om drugs te runnen of om goederen te stelen. Meer en meer duiken er verhalen op van Nederlandse minderjarigen die hieraan ten prooi vallen. In diverse onderzoeken én in de praktijk zijn er zorgen geuit over deze gedwongen criminele activiteiten. In hoeverre criminele uitbuiting een probleem vormt in de Nederlandse samenleving, is onbekend. Het CKM verkent op welke manier we hier meer zicht op krijgen en hoe deze groep kan worden bereikt en beschermd.

Doel van het onderzoek
Inzicht verwerven in hoeverre criminele uitbuiting een probleem vormt in Nederland en hoe slachtoffers kunnen worden bereikt en beschermd. 

Methode
Voor het onderzoek is een online vragenlijst afgenomen onder zogenoemde eerstelijns professionals, zoals wijkagenten, jongerenwerkers en leerplichtambtenaren. Daarnaast worden er aanvullende interviews gehouden met deze eerstelijns professionals. 

Daarnaast zijn er interviews gehouden met politiemedewerkers van de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) en officieren van justitie gespecialiseerd in mensenhandelzaken over de huidige strafrechtelijke aanpak van criminele uitbuiting en de uitdagingen en knelpunten die zij daarin tegenkomen.

Resultaten
Publicatie van het onderzoek wordt in de eerste helft van 2022 verwacht. 

In december 2021 kwam een onderzoek uit naar criminele uitbuiting in de gemeente Rotterdam. Het rapport vind je hier.

 

Volg ons op

Onderdeel van

Wij worden gesteund door

SteunOns