Partners

Coalitie tegen seksuele kinderuitbuiting

CKM maakt deel uit van de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting. Deze Coalitie richt zich op het terugdringen van seksuele uitbuiting van kinderen. Preventie en bescherming van minderjarige slachtoffers staan hierbij centraal zodat ieder kind in Nederland veilig kan opgroeien. Bij de aanpak wordt ook ingezet op de vervolging en bestraffing van daders.

Dit zijn onze medestrijders


Fier!

Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum voor iedereen die met geweld in afhankelijkheidsrelaties te maken heeft (gehad). Daaronder slachtoffers van seksuele en criminele uitbuiting. Fier heeft in 2013 CKM opgericht om de aanpak van en kennis over mensenhandel in Nederland te versterken.

Defence for Children - ECPAT

Defence for Children komt op voor de kinderrechten van alle kinderen in zowel het binnen- als het buitenland. Samen zetten we ons als leden van de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting in om seksuele uitbuiting van kinderen in Nederland terug te dringen.

Spine

“Making tech work against trafficking”, dat is waar Spine zich op richt. In nauwe samenwerking zorgen we ervoor dat mogelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting en geweld online gevonden worden en hulp kunnen krijgen, zodat de uitbuiting stopt.

Chat met Fier?

Over wat Chat met Fier doet en welke rol zij innemen in de missie die zij samen met CKM en de andere partners aangaan tegen mensenhandel. Eventueel kan er nog wat uitgeweid worden, maar ik zou het kort houden. Er is immers ook een link naar de website van de partner beschikbaar.

Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij zet zich in voor een rechtvaardige en groene wereld waarin niemand uit het oog wordt verloren.  Met steun van de Nationale Postcode Loterij en samen met Spine maken wij slachtoffers van seksuele uitbuiting zichtbaar, en helpen wij hen aan de uitbuiting te ontkomen.

Stichting Janivo

De Janivo Stichting biedt financiële steun aan projecten op het gebied van maatschappij, kunst en wetenschappelijk onderzoek. Met de steun van Janivo Stichting…

Adessium Foundation

Adessium streeft naar een samenleving waarin mensen in harmonie leven met elkaar en met hun omgeving. Een samenleving waarin gehandeld wordt in het brede maatschappelijke belang, waarin we verantwoord omgaan met de natuur en zorgdragen voor elkaar.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Over wat MinJenV doet en welke rol zij innemen in de missie die zij samen met CKM en de andere partners aangaan tegen mensenhandel. Eventueel kan er nog wat uitgeweid worden, maar ik zou het kort houden. Er is immers ook een link naar de website van de partner beschikbaar.

Gemeente Rotterdam

Over wat Gemeente Rotterdam doet en welke rol zij innemen in de missie die zij samen met CKM en de andere partners aangaan tegen mensenhandel. Eventueel kan er nog wat uitgeweid worden, maar ik zou het kort houden. Er is immers ook een link naar de website van de partner beschikbaar.

Porticus

Over wat Porticus doet en welke rol zij innemen in de missie die zij samen met CKM en de andere partners aangaan tegen mensenhandel. Eventueel kan er nog wat uitgeweid worden, maar ik zou het kort houden. Er is immers ook een link naar de website van de partner beschikbaar.

Politie

Over wat politie doet en welke rol zij innemen in de missie die zij samen met CKM en de andere partners aangaan tegen mensenhandel. Eventueel kan er nog wat uitgeweid worden, maar ik zou het kort houden. Er is immers ook een link naar de website van de partner beschikbaar.

Openbaar Ministerie

Over wat het OM doet en welke rol zij innemen in de missie die zij samen met CKM en de andere partners aangaan tegen mensenhandel. Eventueel kan er nog wat uitgeweid worden, maar ik zou het kort houden. Er is immers ook een link naar de website van de partner beschikbaar.

Universiteit Leiden

Over wat deze partner doet en welke rol zij innemen in de missie die zij samen met CKM en de andere partners aangaan tegen mensenhandel. Eventueel kan er nog wat uitgeweid worden, maar ik zou het kort houden. Er is immers ook een link naar de website van de partner beschikbaar.

Gemeente Groningen

Over wat deze partner doet en welke rol zij innemen in de missie die zij samen met CKM en de andere partners aangaan tegen mensenhandel. Eventueel kan er nog wat uitgeweid worden, maar ik zou het kort houden. Er is immers ook een link naar de website van de partner beschikbaar.

Platform HOPE

Over wat deze partner doet en welke rol zij innemen in de missie die zij samen met CKM en de andere partners aangaan tegen mensenhandel. Eventueel kan er nog wat uitgeweid worden, maar ik zou het kort houden. Er is immers ook een link naar de website van de partner beschikbaar.

Nederlandse Rode Kruis

Over wat deze partner doet en welke rol zij innemen in de missie die zij samen met CKM en de andere partners aangaan tegen mensenhandel. Eventueel kan er nog wat uitgeweid worden, maar ik zou het kort houden. Er is immers ook een link naar de website van de partner beschikbaar.