Partners

Dit zijn onze medestrijders


Fier!

Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum voor iedereen die met geweld in afhankelijkheidsrelaties te maken heeft (gehad). Daaronder slachtoffers van seksuele en criminele uitbuiting. Fier heeft in 2013 CKM opgericht om de aanpak van en kennis over mensenhandel in Nederland te versterken.

Defence for Children - ECPAT

Defence for Children komt op voor de kinderrechten van alle kinderen in zowel het binnen- als het buitenland. Samen zetten we ons als leden van de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting in om seksuele uitbuiting van kinderen in Nederland terug te dringen.

Spine

“Making tech work against trafficking”, dat is waar Spine (onderdeel van Fier) zich op richt. In nauwe samenwerking zorgen we ervoor dat mogelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting en geweld online gevonden worden en hulp kunnen krijgen, zodat de uitbuiting stopt.

Chat met Fier

Bij Chat met Fier kun je anoniem je verhaal delen met een hulpverlener. Als je zelf in een nare situatie zit – of je zorgen maakt om iemand anders. Moet jij seks hebben tegen je wil of iets strafbaars doen? De medewerkers van het chat-team luisteren naar je verhaal, geven jou informatie en helpen je als je dat wilt.

Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij zet zich in voor een rechtvaardige en groene wereld waarin niemand uit het oog wordt verloren.  Met steun van de Postcode Loterij en samen met Spine maken wij slachtoffers van seksuele uitbuiting zichtbaar, en helpen wij hen aan de uitbuiting te ontkomen.

Stichting Janivo

De Janivo Stichting biedt financiële steun aan projecten op het gebied van maatschappij, kunst en wetenschappelijk onderzoek. Met de steun van Janivo Stichting gaan we samen met onze Defence for Children en Fier seksuele uitbuiting van jonge slachtoffers tegen.

Adessium Foundation

Adessium streeft naar een samenleving waarin mensen in harmonie leven met elkaar en met hun omgeving. Een samenleving waarin gehandeld wordt in het brede maatschappelijke belang, waarin we verantwoord omgaan met de natuur en zorgdragen voor elkaar.

Porticus

Porticus werkt aan een duurzame toekomst waarin gerechtigheid en menselijke waardigheid floreren. Positieve, blijvende verandering kost tijd. Met steun van Porticus en samen met onze partners werken we aan systeemverandering in de aanpak van mensenhandel.

Politie

De politie is een essentiële partner in ons project om het aangifteproces voor slachtoffers van mensenhandel minder belastend te maken. In de eerste fase van het project bereikten we al veelbelovende resultaten, waar we nu op doorpakken. Ook deed CKM voor de politie onderzoek naar daders van mensenhandel.

Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie is een essentiële partner in ons project om het aangifteproces voor slachtoffers van mensenhandel minder belastend te maken. In de eerste fase van het project bereikten we al veelbelovende resultaten, waar we op doorpakken. Een van de factoren waaraan we in de tweede fase werken, is het aanpakken van de doorlooptijden.

Universiteit Leiden

De Universiteit Leiden doet in samenwerking met het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel en Fier onderzoek doen naar de rol die de leefomgeving speelt in de seksuele uitbuiting van minderjarigen. Onderzoekers kijken naar factoren als relaties met familie en vrienden en woonlocatie en of en hoe die factoren een rol spelen in de uitbuiting.

Platform HOPE

Platform HOPE bestaat uit getrainde ervaringsdeskundige professionals op het gebied van seksuele uitbuiting. Het platform behartigt de belangen van slachtoffers en is gesprekspartner voor gemeenten, landelijke overheid, politiek, opsporingsdiensten, hulpverlening, media en andere organisaties.

Nederlandse Rode Kruis

Samen met het Rode Kruis hebben we het lespakket ‘Mensenhandel (niet) op school’ ontwikkeld. Jongeren en docenten worden zich bewust van de gevaren van seksuele en criminele uitbuiting, leren veilig online gedrag aan en weten hoe zij om hulp kunnen vragen als zijzelf (of iemand die zij kennen) te maken hebben met mensenhandel.

Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving

Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving vergroot de veerkracht en empowerment van slachtoffers van onder meer seksueel geweld en online criminaliteit. Dankzij SASS kunnen we op zoek naar slachtoffers van pro ana coaches en voorkomen dat jongeren als geldezel worden uitgebuit.

Jouw organisatie

Heb je een idee voor een project of onderzoek dat je met of door Centrum Kinderhandel en Mensenhandel wil (laten) uitvoeren? Heb je een fondsenwervingsidee? Stuur een e-mail of bel, dan drinken we een kop koffie!

Coalitie tegen seksuele kinderuitbuiting

CKM vormt samen met Fier en Defence for Children – ECPAT de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting. Deze coalitie richt zich op het terugdringen van seksuele uitbuiting van kinderen en jongeren tot en met 23 jaar. Meer over onze samenwerking.