Partners – new draft

We doen en denken mee in:


Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting

De Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting  richt zich op het terugdringen van seksuele uitbuiting van kinderen. Preventie en bescherming van minderjarige slachtoffers staan hierbij centraal zodat ieder kind in Nederland veilig kan opgroeien. Bij de aanpak wordt ook ingezet op de vervolging en bestraffing van daders.

Taskforce Mensenhandel

De Taskforce Mensenhandel heeft tot taak om een integrale aanpak van mensenhandel te ontwikkelen, knelpunten op te lossen  knelpunten en het oplossen dan wel het adresseren daarvan. De Taskforce stelt een agenda op waarin aan te pakken knelpunten, te bereiken doelstellingen en resultaten, te ondernemen activiteiten en de verantwoordelijkheden van de diverse partijen worden beschreven.

Strategisch Overleg Mensenhandel

Het Strategisch Overleg Mensenhandel is een overleg van twaalf maatschappelijke instellingen die slachtoffers van mensenhandel opvangen, begeleiden en/of voor deze groep een belangenbehartigings-functie vervullen. Hier wordt de vertaalslag van en naar de praktijk gemaakt en wordt vanuit een oplossingsgerichte blik kritisch naar de huidige aanpak van mensenhandel gekeken .

Dit zijn onze medestrijders


Fier!

Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum voor iedereen die met geweld in afhankelijkheidsrelaties te maken heeft (gehad). Daaronder slachtoffers van seksuele en criminele uitbuiting. Fier heeft in 2013 CKM opgericht om de aanpak van en kennis over mensenhandel in Nederland te versterken.

Defence for Children - ECPAT

Defence for Children komt op voor de kinderrechten van alle kinderen in zowel het binnen- als het buitenland. Samen zetten we ons als leden van de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting in om seksuele uitbuiting van kinderen in Nederland terug te dringen.

Spine

“Making tech work against trafficking”, dat is waar Spine zich op richt. In nauwe samenwerking zorgen we ervoor dat mogelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting en geweld online gevonden worden en hulp kunnen krijgen, zodat de uitbuiting stopt.

Chat met Fier

Over wat Chat met Fier doet en welke rol zij innemen in de missie die zij samen met CKM en de andere partners aangaan tegen mensenhandel. Eventueel kan er nog wat uitgeweid worden, maar ik zou het kort houden. Er is immers ook een link naar de website van de partner beschikbaar.

Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij zet zich in voor een rechtvaardige en groene wereld waarin niemand uit het oog wordt verloren.  Met steun van de Nationale Postcode Loterij en samen met Spine maken wij slachtoffers van seksuele uitbuiting zichtbaar, en helpen wij hen aan de uitbuiting te ontkomen.

Stichting Janivo

De Janivo Stichting biedt financiële steun aan projecten op het gebied van maatschappij, kunst en wetenschappelijk onderzoek. Met de steun van Janivo Stichting…

Adessium Foundation

Adessium streeft naar een samenleving waarin mensen in harmonie leven met elkaar en met hun omgeving. Een samenleving waarin gehandeld wordt in het brede maatschappelijke belang, waarin we verantwoord omgaan met de natuur en zorgdragen voor elkaar.

Porticus

Over wat Porticus doet en welke rol zij innemen in de missie die zij samen met CKM en de andere partners aangaan tegen mensenhandel. Eventueel kan er nog wat uitgeweid worden, maar ik zou het kort houden. Er is immers ook een link naar de website van de partner beschikbaar.

Politie

Over wat politie doet en welke rol zij innemen in de missie die zij samen met CKM en de andere partners aangaan tegen mensenhandel. Eventueel kan er nog wat uitgeweid worden, maar ik zou het kort houden. Er is immers ook een link naar de website van de partner beschikbaar.

Openbaar Ministerie

Over wat het OM doet en welke rol zij innemen in de missie die zij samen met CKM en de andere partners aangaan tegen mensenhandel. Eventueel kan er nog wat uitgeweid worden, maar ik zou het kort houden. Er is immers ook een link naar de website van de partner beschikbaar.

Universiteit Leiden

Over wat deze partner doet en welke rol zij innemen in de missie die zij samen met CKM en de andere partners aangaan tegen mensenhandel. Eventueel kan er nog wat uitgeweid worden, maar ik zou het kort houden. Er is immers ook een link naar de website van de partner beschikbaar.

Platform HOPE

Over wat deze partner doet en welke rol zij innemen in de missie die zij samen met CKM en de andere partners aangaan tegen mensenhandel. Eventueel kan er nog wat uitgeweid worden, maar ik zou het kort houden. Er is immers ook een link naar de website van de partner beschikbaar.

Nederlandse Rode Kruis

Over wat deze partner doet en welke rol zij innemen in de missie die zij samen met CKM en de andere partners aangaan tegen mensenhandel. Eventueel kan er nog wat uitgeweid worden, maar ik zou het kort houden. Er is immers ook een link naar de website van de partner beschikbaar.