Spine: making tech work against exploitation

Nooit was het makkelijker voor mensenhandelaren om kwetsbare meisjes en jongens te vinden en vervolgens te groomen, uit te buiten of te misbruiken dan in het huidige digitale tijdperk. Maar naast uitdagingen bieden moderne technologieën ook kansen. Kansen om slachtoffers te voorkomen, te signaleren en (langdurig) te beschermen.  

Logo Spine1

Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) en Fier hebben binnen hun werk steevast aandacht voor de digitale component in de strijd tegen seksuele én criminele uitbuiting.  Want hoe wordt de digitale wereld misbruikt door daders? Welke mogelijkheden zijn er om de wereld veiliger te maken? En hoe kunnen we technologie juist inzetten om slachtoffers te beschermen? Er is hard gewerkt om meer kennis en aandacht te genereren voor deze vraagstukken. Maar we willen meer.

Daarom hebben het CKM en Fier de handen ineengeslagen om een team van specialisten op te zetten dat zich uitsluitend gaat focussen op de digitale strijd tegen mensenhandel: Spine.

Making tech work against exploitation
Spine heeft als motto ‘Making tech work against exploitation’ en richt zich volledig op het ontwikkelen en gebruiken van technologie om enerzijds slachtoffers van seksuele en criminele uitbuiting te voorkomen en te beschermen en anderzijds om professionals te ondersteunen bij het helpen van slachtoffers. Daarbij wordt de technologie waar mogelijk beschikbaar gemaakt voor alle organisaties die strijden tegen mensenhandel. Spine werkt haar eigen ideeën uit, gaat samenwerkingen aan en neemt het voortouw in technologische projecten in de strijd tegen mensenhandel. Daarmee wil Spine ook de symbolische ruggengraat vormen voor alle partijen die innovatieve ideeën bedenken met hetzelfde doel voor ogen: een (online) wereld zonder uitbuiting.  

Samenwerking
Spine is net als het CKM onderdeel van Fier. Het CKM en Spine werken, met andere partners, nauw samen aan een aantal projecten:

Deze projecten kunnen wij uitvoeren dankzij de steun van de Nationale Postcode Loterij, het SIDN Fonds, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving.

Meer weten?

Ga naar spine.ngo en volg Spine op LinkedIn

Volg ons op

SteunOns