Onze aanpak

Hoe CKM mensenhandel effectief aanpakt

word donateur

CKM onderzoekt, innoveert en agendeert. Maar hoe werkt dat nou? Graag leggen we uit hoe CKM met haar unieke aanpak als kleine speler toch grote impact heeft op de bestrijding van mensenhandel.

In de 10 jaar dat we bestaan heeft onze organisatie successen geboekt in de strijd tegen mensenhandel. Bij CKM zijn we vastbesloten om maatschappelijke onrechtvaardigheden aan te pakken. Onze teamleden onderzoeken dagelijks de factoren die bijdragen aan mensenhandel en proberen manieren te vinden om in te grijpen. Welke factoren spelen een rol? Hoe kunnen we interveniëren? Hebben we een oplossing in beeld, dan laten we niet meer los. Onze benadering omvat wetenschappelijk onderzoek, samenwerking met maatschappelijke partners en lobbywerk. Dankzij deze inspanningen zijn we erin geslaagd om een belangrijke speler te worden in de strijd tegen mensenhandel.

Onze langdurige betrokkenheid en toewijding hebben geleid tot grotere bewustwording over deze problematiek, veiligere hulpverlening, verbeterde bescherming van slachtoffers en een effectievere vervolging van daders. We zijn trots op de vooruitgang die we hebben geboekt en blijven vastbesloten om een verschil te blijven maken in de strijd tegen mensenhandel.

Van misstand tot kamervragen

Zodra een misstand wordt gesignaleerd, wordt bedacht met welke aanpak het meeste effect kan worden gesorteerd. Vaak beginnen we met onderzoek om munitie te verzamelen waarmee politici en media worden aangezet tot actie. Zo ontdekten we in 2020 dat meisjes met anorexiaproblemen via social media worden benaderd door zogenaamde pro-ana-coaches. CKM maakte een film over hoe deze mannen kwetsbare en diep onzekere meisjes verleiden naaktfoto’s en -video’s te maken, en in sommige gevallen ook daadwerkelijk gedwongen seks te hebben met henzelf of andere mannen. Het schokkende filmpje werd meer dan 800.000 keer bekeken en massaal opgepikt door landelijke media waaronder het NOS op 3 en dagbladen zoals het NRC. De commotie die hierdoor ontstond leidde tot een plenair debat in de kamer, waarbij CKM haar netwerk aanspreekt om de meest betrokken kamerleden bij te staan met kennis en deskundigheid. 

Ons lobbywerk leidt vaak tot kamervragen en moties. De publiciteit daar uit volgt, voedt het debat over de problematiek, zorgt voor draagkracht onder politici en publiek en niet zelden uiteindelijk ook tot concrete wetsvoorstellen en innovaties in de keten van hulpverlening en opsporing. Met deze integrale aanpak weet CKM de strijd tegen mensenhandel langdurig en effectief te agenderen en oplossingen te forceren. Met gepaste trots kunnen we zeggen dat maar liefst 80% van onze aanbevelingen leiden tot duurzame veranderingen in de samenleving. 

Met onze poten in de modder

Onze teamleden bij CKM zijn toegewijde individuen met een passie voor het bestrijden van onrecht. We werken actief samen met verschillende organisaties en nemen zelf ook deel aan projecten om ervoor te zorgen dat onze aanbevelingen en innovaties goed worden geïmplementeerd. We zijn een organisatie die niet alleen praat vanaf de zijlijn. We zijn bereid om de handen uit de mouwen te steken en blijven betrokken totdat de klus is geklaard.

Project ‘Aangifte-bereidheid seksuele uitbuiting’

Een goed voorbeeld van de aanpak van CKM is het project ‘Aangiftebereidheid seksuele uitbuiting’. In 2016 werden we wakker geschud door een alarmerende observatie: maar bar weinig slachtoffers doen aangifte. Dat roept vragen op bij ons. Welke redenen schuilen achter deze statistiek? En hoe zorgen we ervoor dat slachtoffers vaker aangifte gaan doen zodat we ze eerder en beter kunnen helpen? 

CKM zet in 2017 een grootschalig onderzoek op met steun van de fondsen Adessium en Janivo. We ontdekken wat de belangrijkste redenen zijn: slachtoffers denken dat hun verhaal niet serieus wordt genomen, zijn bang voor vergelding en cynisch over de kans op veroordeling van hun uitbuiters.

De nieuwe bevindingen zijn schokkend genoeg om het gesprek aan te gaan met de betrokken organisaties. De cijfers liegen er niet om en de politie gaat de uitdaging aan. Het Openbaar Ministerie financiert een pilot met CKM aan de knoppen. Een breed palet van aanbevelingen wordt geïmplementeerd om slachtoffers meer vertrouwen te geven in het opsporingsapparaat en daarmee hun aangiftebereidheid te verhogen. 

Het probleem op vier fronten tegelijk aanpakken

1. Vroegsignalering

CKM werkt samen met zorgorganisaties, sportclubs, scholen en wijkteams die in een vroeg stadium melding kunnen doen van mogelijke uitbuiting aan de door CKM in het leven geroepen ‘Veiligheidscoördinatoren’. 

2. Slachtoffers niet gehoord

Vertellen over seksuele uitbuiting maakt je erg kwetsbaar en de slachtoffers zijn meestal getraumatiseerd. Daarom worden verhoorders tegenwoordig ondersteund door recherchepsychologen. Hun sensitieve werkwijze en begrip van de denk- en leefwereld van slachtoffers leidt tot een veiligere verhooromgeving, sterkere bewijslast en meer betrouwbare aangiftes. 

3. Onveilig strafproces

Het gaat er vaak hard aan toe tijdens een strafzaak. Zowel de rechter commissaris als de advocaat van de tegenpartij leggen het slachtoffer het vuur aan de schenen. Daarom krijgen rechter commissarissen nu een cursus traumasensitieve ondervraging. Ter bescherming van de kwetsbare slachtoffers worden zij specifiek getraind op het ondervragen van slachtoffers van seksueel misbruik.

4. Angst voor vergelding

Zolang de uitbuiter vrij rondloopt, leven slachtoffers in angst. Daarom zetten we eveneens in op zwaardere straffen en werken samen met het Openbaar Ministerie om de doorlooptijden van de rechtsgang te verkorten.

De eerste fase van de pilot leverde goede resultaten op. Hulpverlening, politie en OM hebben keihard gewerkt om het proces van signalering, opsporing en vervolging te stroomlijnen. Maar het is een proces van lange adem. Daarom gaan we door! CKM blijft dan ook betrokken tot slachtoffers zich veilig genoeg voelen om aangifte te doen en daders hun straf niet ontlopen.

Meer weten? Duik dieper in het dossier.

CKM werkt aan


meer draagvlak in de samenleving

veiligere hulpverlening en bescherming

effectievere opsporing en vervolging