Zorgen om dalende opsporingscijfers mensenhandelaren

Gepubliceerd op 27 mei 2020
Zorgen om dalende opsporingscijfers mensenhandelaren

De Nationale Politie heeft haar jaarverslag 2019 naar buiten gebracht. Wat blijkt? De ambities zoals afgesproken in de Veiligheidsagenda zijn niet behaald. De doelstelling luidde:  meer verdachten van mensenhandel in beeld krijgen. Het werden er minder.  

In de Veiligheidsagenda maken het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V), het Openbaar Ministerie (OM) en de Nationale Politie afspraken met elkaar over de opsporingsprioritering. Mensenhandel is daarin opgenomen als aandachtspunt voor de jaren 2019-2022. Hierbij is een concrete ambitie neergelegd om het aantal verdachten van mensenhandel dat door het OM wordt vervolgd, de komende jaren geleidelijk te laten stijgen. Het kabinet liet hiermee zien uitvoering te willen geven aan haar regeerakkoord om de aanpak van mensenhandel te versterken.

Dalende trend

Het Ministerie van J&V, het OM en de politie wilden afgelopen jaar 190 verdachten in beeld krijgen. Het zijn er slechts 145 geworden. Een zorgwekkende daling. CKM-woordvoerder Shamir Ceuleers: ‘De afspraken in de Veiligheidsagenda konden wat ons betreft zelfs nog ambitieuzer. Positief in ieder geval was dat de dalende trend van de afgelopen jaren, waarin er steeds minder verdachten mensenhandel in beeld waren, zou worden gekeerd. Dat dit niet is gebeurd, is reden tot zorg. Het is dan ook een belangrijk signaal dat de ChristenUnie hier nu schriftelijke vragen over stelt aan staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie & Veiligheid).'

Schriftelijke vragen

De ChristenUnie wist eerder samen met de Partij van de Arbeid jaarlijks 10 miljoen euro vrij te spelen om de capaciteit bij de mensenhandelpolitie (AVIM) op te schroeven. ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf vraagt zich echter af of dit bedrag voldoende is voor de politie om haar werk te kunnen doen. Ook wil zij van mevrouw Broekers-Knol weten: is de doelstelling van 240 zaken in 2020 met de huidige politiebezetting nog wel haalbaar? Wat het CKM betreft zijn er voldoende mogelijkheden voor de opsporing om de dalende trend om te zetten in een stijgende. Bijvoorbeeld door de inzet van de webcrawler. Deze online  tool struint systematisch het internet af op zoek naar verdachte (seks)advertenties die kunnen wijzen op mensenhandel. Helaas blijft het onduidelijk in hoeverre de opsporing deze innovatieve tool inzet.

Online lokprofielen

Uit het jaarverslag wordt ook niet duidelijk in hoeverre er gebruik wordt gemaakt van het online lokprofiel. Er is vorig jaar een wetswijziging ingegaan die de mogelijkheid biedt om in de opsporing actief lokprofielen in te zetten. Hiermee kunnen mensenhandelaren, die online nog altijd straffeloos te werk gaan, makkelijker in de kraag worden gevat. Ceuleers: “Wij zijn zeer benieuwd naar de beantwoording van de staatssecretaris. Nu dit voor 2019 niet is gelukt, hopen we echt dat de ambities voor de komende jaren wel worden gehaald. We zijn in ieder geval gerustgesteld dat de Kamer dit, ook in tijden van corona, scherp in de gaten houdt”.

Lees hier...

Volg ons op

Onderdeel van

Wij worden gesteund door

SteunOns