Zicht op jongensprostitutie

Gepubliceerd op 10 maart 2020
Zicht op jongensprostitutie

Er is weinig zicht op jongensslachtoffers van gedwongen prostitutie in Nederland. Uit onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel blijkt dat er met name zorgen zijn over de LHBT community.

Uit onderzoek blijkt steeds hetzelfde beeld: minderjarige jongensslachtoffers van seksuele uitbuiting blijven vaak buiten beeld vanwege het zogeheten driedubbele taboe: 1)  het taboe op homo/biseksualiteit, 2) het taboe op het hebben van seks tegen betaling en (3) het taboe op slachtofferschap. Met name het niet (willen) (h)erkennen van slachtofferschap speelt een grote rol.  Daarnaast is er eigenlijk nog een vierde taboe, en dat is dat ‘klanten’ niet praten over het hebben van seks met jongens. Daarom zijn zij ook minder snel geneigd om melding van eventuele misstanden te melden.
 
Al met al kunnen we slechts een algemeen beeld schetsen van deze kwetsbare groep. Praktische kennis over deze jongens ontbreekt, waardoor we geen adequate hulpverlening kunnen bieden en opsporingsonderzoeken niet of nauwelijks van de grond komen. Eén ding is wél duidelijk: offline in contact komen met deze jongens is lastig. En daarom gaan we het anders aanpakken: we gaan ze online benaderen. Niet alleen om onze kennis te verbreden wat betreft aard en omvang van de problematiek en de wijze van ronselen, uitbuiten en contact met klanten, maar ook om erachter te komen welke zorg deze kwetsbare jongens nodig hebben.

Voor dit onderzoek heeft het CKM de krachten gebundeld met het Expertisecentrum Mensenhandel & (jeugd)prostitutie van Lumens. Via haar hulpverleners en netwerk worden anonieme vragenlijsten verspreid onder cliënten.
 
Looptijd: 2020-2021
Samenwerkingspartner: Expertisecentrum Mensenhandel & (jeugd)prostitutie van Lumens
Bijzonderheden: onderzoek vanuit de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting

Volg ons op

Onderdeel van

Wij worden gesteund door

SteunOns