WATCH Nederland per 1 juni 2019 verder onder de vlag van Terre des Hommes

Gepubliceerd op 31 mei 2019
WATCH Nederland per 1 juni 2019 verder onder de vlag van Terre des Hommes

Het CKM, Fier en Terre des Hommes Nederland constateren met elkaar, dat de huidige wet- en regelgeving en cultuur, uitwisseling van informatie en samenwerking tussen de zorgketen (zorg en bescherming) en de politie en justitieketen (onderzoek, opsporing, vervolging) bemoeilijkt. Er zijn barrières die ertoe leiden dat informatie moeilijk over en weer gedeeld kan worden, ten behoeve van de opsporing en vervolging van mensenhandelaren enerzijds en de bescherming van slachtoffers en hun familie anderzijds.

Ook binnen het samenwerkingsproject WATCH Nederland, waar het CKM, Fier en Terre des Hommes in 2017 mee zijn gestart, wordt deze spanning ervaren. In goed overleg is daarom besloten de samenwerking binnen het project WATCH te beëindigen. Concreet betekent dit dat Terre des Hommes het meldpunt van WATCH met ingang van 1 juni 2019 zelf gaat faciliteren en vanaf dat moment als enige de naam WATCH voert. WATCH Nederland richt zich op onderzoek naar mensenhandelaren, zoals loverboys.

Gezamenlijk initiatief

WATCH Nederland was een gezamenlijk initiatief van Terre des Hommes, het CKM en Fier. In WATCH Nederland bundelden Terre des Hommes, het CKM en Fier de krachten. Terre des Hommes deelt kennis over het ontmaskeren van kindermisbruikers en kinderhandelaren. Het CKM en Fier doen dat met hun kennis over (hulp aan) (jonge) slachtoffers van mensenhandel en hun ouders. Het Meldpunt van WATCH was tot 1 juni 2019 ondergebracht bij het CKM, dat slachtoffers van mensenhandelaren en hun ouders voor zorg doorverwees naar zorgaanbieders via Veilig Thuis en zorgcoördinatoren mensenhandel.

Hulp nodig?

Fier blijft zich richten op de zorg, bescherming en ambulante en residentiële hulpverlening aan mensenhandelslachtoffers en hun ouders. Zij kunnen voor hulp of advies terecht bij Fier: telefonisch, via mail en Chatmetfier.  Ook kunnen professionals bij Fier terecht voor informatie, advies en consult.

Loverboyslachtoffers, andere slachtoffers van mensenhandel en hun naasten kunnen voor zorg, bescherming en hulpverlening 24/7 (anoniem) bij Fier terecht via: 088-2080000.

En wil je laagdrempelig (anoniem) contact via de chat, dan zitten daar van maandag t/m vrijdag van 19.00 uur - 06.00 uur en zaterdag en zondag van 22.00 uur - 06.00 hulpverleners klaar om je te woord te staan: Chatmetfier.nl


 

Volg ons op

Onderdeel van

Wij worden gesteund door

SteunOns