Slachtoffers nemen toe terwijl de mensenhandelaren uit beeld dreigen te verdwijnen

Gepubliceerd op 21 januari 2021
Slachtoffers nemen toe terwijl de mensenhandelaren uit beeld dreigen te verdwijnen

Uit het vandaag verschenen rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen blijkt dat er met name veel jonge daders van mensenhandel, waaronder van binnenlandse seksuele uitbuiting, actief zijn. De Nationaal Rapporteur herhaalt dat er amper kennis over deze daders bestaat en dat dit een effectieve opsporing in de weg staat.

Reactie CKM op Dadermonitor Mensenhandel

Deze zorgen, die de rapporteur al eerder heeft geuit, is gelukkig niet aan dovemans oren gericht. In opdracht van de Nationale Politie heeft het CKM hier specifiek onderzoek naar gedaan. Dit daderonderzoek zal naar verwachting nog dit voorjaar worden gepubliceerd. Het is volgens het CKM dé uitdaging voor het volgend kabinet om de opsporing mensenhandel de komende jaren te versterken. 

Grote uitdaging voor volgend kabinet

De aanpak van mensenhandel kreeg onder het huidige kabinet weliswaar meer prioriteit dan voorheen, maar de behaalde resultaten zijn kwetsbaar en niet onomkeerbaar. CKM-woordvoerder Shamir Ceuleers: ‘Het rapport toont andermaal aan dat er blijvende zorgen bestaan over de staat van de opsporing. Zo nemen het aantal geregistreerde incidenten en het aantal slachtoffers mensenhandel gestaag toe, maar daalt het aantal mensenhandelaren dat in beeld is. Nu vanuit de Tweede Kamer gezorgd is voor extra middelen, dient het tij de komende jaren ook echt te keren.'

Veiligheidsagenda

Omdat de opsporing van mensenhandel vanwege harde bezuinigingen en andere beleidskeuzes er slecht voor stond, werd dit tijdens dit kabinet toegevoegd als prioriteit onder de Veiligheidsagenda Het doel: meer verdachten van mensenhandel in beeld. Eerder werd al bekend dat die doelstellingen niet zijn behaald en- voor de komende jaren zelfs losgelaten zouden worden. De staatssecretaris gaf onlangs aan dat het laatste woord hierover nog niet is gesproken. Ook benadrukt de Nationaal Rapporteur in zijn rapport dat een versterking van die opsporing gepaard dient te gaan met preventieve maatregelen. Daarom is het positief dat dit kabinet investeert in een online outreach programma, waarbij (potentiële) slachtoffers proactief kunnen worden benaderd door professionele hulpverleners. Eind 2020 liet de Chat met Fier zien dat ook zij met beperkte middelen en capaciteit succesvol zijn in het zichtbaar maken van mensenhandelslachtoffers. Er zijn dus genoeg lichtpuntjes om in de komende jaren op voort te borduren.
 
Ceuleers: ‘De Kamer heeft onlangs oproepen tot een gericht actieplan om de grootste en meest onzichtbare groep slachtoffers van mensenhandel, minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting, beter te beschermen. Het CKM onderstreept het belang hiervan. Nu komt het aan op de uitvoering met een integrale aanpak. Hiervoor zijn preventie en een versterking van de opsporing cruciaal’.

Criminele uitbuiting

De wijze waarop dit kabinet het thema criminele uitbuiting heeft aangepakt is zonder meer een positieve ontwikkeling. Vorig jaar presenteerde het CKM het rapport ‘Dader of slachtoffer’ waarin de problematiek van criminele uitbuiting onder Nederlandse scholen werd verkend. Hieruit bleek dat een groot deel van de Nederlandse scholen te maken had met – en zich zorgen maakte over – de toename van deze vorm van mensenhandel, met name drugsgerelateerd. Zowel de Tweede Kamer als het kabinet voelen de urgentie om dit aan te pakken. Het CKM zal samen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid en andere stakeholders hier ook de komende jaren actief aan bijdragen. Omdat er nog veel vragen onbeantwoord zijn is het CKM bezig met twee onderzoeken om meer zicht te krijgen op de aard en omvang van criminele uitbuiting in Nederland. Beide onderzoeken worden in 2021 verwacht.

Download

Volg ons op

Onderdeel van

Wij worden gesteund door

SteunOns