Reactie CKM op Slachtoffermonitor Mensenhandel van de Nationaal Rapporteur

Gepubliceerd op 7 december 2021
Reactie CKM op Slachtoffermonitor Mensenhandel van de Nationaal Rapporteur

Op 7 december 2021 heeft de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen de jaarlijkse Slachtoffermonitor Mensenhandel gepubliceerd, met daarin de cijfers over slachtoffers van mensenhandel in Nederland in de periode 2016-2020. Een korte reactie vanuit het CKM. 

Risico op herhaald slachtofferschap
In het rapport maakt de rapporteur een belangrijk punt over het risico op herhaald slachtofferschap. Uit de monitor blijkt namelijk dat de helft van de slachtoffers binnen 7 jaar opnieuw slachtoffer wordt van een delict. Dat kan nogmaals uitbuiting zijn, maar ook mishandeling, bedreiging of seksueel geweld. De rapporteur waarschuwt terecht dat we er onvoldoende in slagen om herhaald slachtofferschap te voorkomen. Daar ligt voor de komende jaren een belangrijke uitdaging. 
 
Opnieuw minder slachtoffers in beeld
Wat er daarnaast uitspringt is het feit dat er wederom minder slachtoffers in beeld zijn gekomen: het aantal slachtoffers dat is gemeld, is afgenomen van 1.334 in 2019 naar 984 in 2020. De coronamaatregelen hebben hierin evident een rol gespeeld, maar ook voor corona bleven slachtoffers mensenhandel al grotendeels buiten beeld. Dit geldt met name voor (minderjarige) slachtoffers van binnenlandse seksuele uitbuiting, zo blijkt uit de monitor. Dat dit een zorgelijke ontwikkeling is, behoeft geen nadere uitleg. Als positieve ontwikkeling in het vergroten van de zichtbaarheid van deze groep slachtoffers, wijst de Nationaal Rapporteur nadrukkelijk naar ons rapport over de slachtoffers die de anonieme Chat met Fier weten te vinden. Juist dergelijke succesvolle initiatieven worden echter nog altijd niet structureel gefinancierd. Meer weten over wat we daar hebben onderzocht én onze aanbevelingen? Check dan onder andere ons rapport
 
Nauwelijks zicht op Nederlandse slachtoffers criminele uitbuiting
Niet alleen (minderjarige) slachtoffers van seksuele uitbuiting raakten verder uit beeld, ook Nederlandse slachtoffers van criminele uitbuiting zien we nog altijd nauwelijks terug in de officiële registraties. Hoewel de Nationaal Rapporteur een stijging waarneemt in het aantal slachtoffers van criminele uitbuiting, heeft dit vrijwel uitsluitend betrekking op slachtoffers met een Afrikaanse nationaliteit die in het land van herkomst of onderweg naar Nederland zijn uitgebuit. Nederlandse slachtoffers blijven echter buiten beeld, terwijl de signalen hierover alleen maar lijken toe te nemen. De zorgen gaan daarbij met name uit naar slachtoffers die worden uitgebuit binnen de drugsgerelateerde ondermijnende criminaliteit. De verwevenheid met drugscriminaliteit kwam ook naar voren in eerder onderzoek van het CKM onder scholen waar de monitor naar verwijst. Ook binnenkort zal er weer een (vervolg)onderzoek van het CKM over dit onderwerp verschijnen. Stay tuned!

Nieuwe kabinet moet aanpak mensenhandel versterken
Wat de monitor in ieder geval laat zien, is dat de aanpak van mensenhandel ook de komende jaren volop prioriteit dient te krijgen. CKM-woordvoerder Shamir Ceuleers: ‘De laatste monitor sterkt ons alleen maar in onze oproep aan de formerende partijen: de aanpak van mensenhandel dient ook de komende jaren absoluut versterkt te worden.

Link

Slachtoffermonitor Mensenhandel 2016-2020 van de Nationaal Rapporteur
 

Volg ons op

Onderdeel van

Wij worden gesteund door

SteunOns