Staatssecretaris reageert op onderzoek naar jongensslachtoffers in de prostitutie

Gepubliceerd op 14 april 2022
Staatssecretaris reageert op onderzoek naar jongensslachtoffers in de prostitutie

Er is mogelijk een grote groep kwetsbare jongens die, al dan niet gedwongen of als minderjarige, sekswerk verricht, zo bleek eind vorig jaar uit het rapport ‘Discretie te allen tijde’ van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel en het Expertisecentrum Mensenhandel & (jeugd)Prostitutie van Lumens. Slechts een klein deel van de jongens komt echter in beeld bij hulpverlening of politie. Redenen daarvoor zijn onder meer dat de jongens zichzelf vaak niet als slachtoffer zien en in de samenleving het stereotype beeld heerst dat jongens geen slachtoffer zijn. Daarnaast maken de taboes die rusten op betaalde seks, mannen die seks hebben met mannen en op het “slachtoffer zijn” het extra moeilijk om erover te praten. 

Op basis van de bevindingen deden het CKM en Lumens meerdere aanbevelingen aan de bewindspersonen van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om jongensslachtoffers beter in beeld te krijgen en hulp te bieden. Op 1 april stuurde Staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid mede namens zijn collega van VWS een reactie op het onderzoek en de aanbevelingen aan de Tweede Kamer. 

De staatssecretaris noemt het zorgelijk dat de kwetsbare groep jongensslachtoffers buiten beeld blijft en neemt de aanbevelingen ter harte. Daar zijn we blij mee. De lopende projecten en onderzoeken waarnaar hij verwijst, zullen we actief volgen en monitoren, omdat de uitbuiting van jongens en mannen in de praktijk toch vaak onderbelicht blijft, terwijl deze groep juist specifieke aandacht vraagt.
 
De staatssecretaris neemt het advies voor een campagne in overweging. Wij hopen dat hier een positief besluit op volgt, want bewustwording is de voorwaarde om signalen te kunnen herkennen en slachtofferschap te voorkomen. Op dit vlak is er nog een lange weg te gaan en heeft de hele maatschappij nog iets te leren. Daarom moet een campagne niet alleen gericht zijn op jongens zelf, maar ook op scholieren in het algemeen, ouders, professionals - kortom, iedereen.
 
Aanvullende, specifiek op jóngens gerichte actie is en blijft noodzakelijk om hen te laten zien dat ook zij slachtoffer zijn en kunnen zijn, en waar hulp beschikbaar is als zij hulp wensen. Ook als zij pas later beseffen wat er is gebeurd en dat de seks niet vrijwillig was. Er moet tot slot proactief naar jongensslachtoffers worden gezocht op de plaatsen waar uitbuiting kan plaatsvinden, online en offline. Niet alleen in hotels, maar ook in woningen en locaties buiten, net als op social media en seksadvertentiewebsites. Want het gaat erom dat deze jongens daadwerkelijk bereikt en geholpen worden. We blijven de acties van de staatssecretaris nauwlettend volgen en gaan graag in gesprek.

​HULP NODIG?

Word je zelf gedwongen om seks te hebben tegen betaling of heb je het vermoeden dat iemand die je kent in die situatie zit? Hier kun je terecht

Meer informatie

​Kamerbrief met appreciatie rapport 'Discretie te allen tijde'
Rapport 'Discretie te allen tijde.' Een onderzoek naar jongensslachtoffers binnen de prostitutie in Nederland

Volg ons op

Onderdeel van

Wij worden gesteund door

SteunOns