Politieke daadkracht voor mensenhandel broodnodig

Gepubliceerd op 18 oktober 2018
Politieke daadkracht voor mensenhandel broodnodig

Ook in 2017 kwamen er weer minder slachtoffers mensenhandel in beeld, zo blijkt uit de Slachtoffermonitor mensenhandel die de Nationaal Rapporteur Mensenhandel vandaag heeft gepubliceerd. Hiermee wordt de dalende trend van de afgelopen jaren voortgezet.

Volgens het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) kan dit niet los gezien worden van het gebrek aan politieke daadkracht. Woordvoerder Shamir Ceuleers: 'Voor Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting geldt dat er in 2017 zelfs 28% minder slachtoffers in beeld zijn gekomen in vergelijking met vorige jaren. Dat is schrikbarend. Tot nu toe is het echter windstil vanuit de kant van het kabinet. Behalve het meermaals uitstellen van kabinetsplannen die nu in november worden verwacht, hebben we nog weinig concreets gezien.'

Achterstallig onderhoud
Het is begrijpelijk dat het kabinet is geconfronteerd met achterstallig onderhoud van haar voorganger waar de aanpak van mensenhandel geen prioriteit genoot. Positief aan het huidige regeerakkoord is echter dat er ambitieuze plannen zijn gepresenteerd om het tij te keren. Tot nu is het echter nog altijd afwachten welke maatregelen het kabinet nu concreet gaat nemen en hoeveel budget hiervoor beschikbaar is. Dat dit broodnodig is blijkt wederom uit de laatste cijfers van de Nationaal Rapporteur. Minder slachtoffers in beeld betekent dat er méér onzichtbare slachtoffers worden uitgebuit, dat zij niet de zorg krijgen waar zij recht op hebben en dat daders ongestraft slachtoffers kunnen blijven uitbuiten. De Nationaal Rapporteur laakt in zijn monitor ook zeer terecht de gebrekkige bescherming van buitenlandse slachtoffers mensenhandel, een thema waar het CKM al jaren voor aan het lobbyen is. Ceuleers: 'Tot nu toe weigert het kabinet hier wezenlijke toezeggingen op te doen. Dat is niet alleen slecht voor de slachtoffers, ook de vervolging van daders is hier door moeilijker.'

Pilot
Het CKM vindt dat de aanpak van mensenhandel niet alleen afhankelijk mag zijn van kabinetsbeleid. Daarvoor is de problematiek simpelweg te groot en complex. De Nationaal Rapporteur refereert in zijn monitor aan twee concrete voorbeelden waar het CKM betrokken bij is. In samenwerking met de politie en het OM werken we aan een pilot om de lage aangiftebereidheid van slachtoffers te verhogen en doen we in opdracht van de politie onderzoek naar daders om zo bij te dragen aan een effectievere vervolging.

Zorgen
Om meer bewustwording te creëren heeft het CKM gisteren haar landelijke mensenhandelpeiling gepubliceerd als onderdeel van haar jaarlijkse ‘Maak het Zichtbaar’ campagne. Uit deze peiling blijkt onder meer dat ruim een kwart van de Nederlandse bevolking zich zorgen maakt over een mogelijk slachtoffer mensenhandel in de omgeving. Een groot deel van de Nederlandse bevolking geeft echter aan signalen van seksuele uitbuiting niet of nauwelijks te herkennen. Ceuleers: 'Daar ligt ook een belangrijke link met de cijfers van de Nationaal Rapporteur. Een slachtoffer stapt zelden uit eigen beweging naar de politie vanwege angst of schaamte. Voor hulp is zo’n slachtoffer dus afhankelijk van familie, vrienden of een leraar. Maar als zij niet in staat zijn om signalen te herkennen blijft het slachtoffer onzichtbaar. Daar liggen dus nog enorme kansen en wij hopen dat het Plan van Aanpak die komende maand verschijnt hier op zal anticiperen.'

Volg ons op

Onderdeel van

Wij worden gesteund door

SteunOns