Onderzoeker aan het Woord: projectleider Emma Simons

Gepubliceerd op 22 juli 2020
Onderzoeker aan het Woord: projectleider Emma Simons

In deze rubriek vragen we een onderzoeker van het CKM naar zijn/ haar onderzoek. Deze keer is het woord aan Emma Simons. Zij blikt terug op het afgeronde onderzoek ‘De wereld van pro-ana coaches’ dat aantoonde hoe zogenaamde afvalcoaches seksueel misbruik maken van jongeren met een eetstoornis.

Kan je kort vertellen waar dit onderzoek over ging?

‘Met dit onderzoek hebben we de werkwijze van pro-anorexia coaches in kaart gebracht. Deze, met name, mannen ‘helpen’ (minderjarige) meisjes met een eetstoornis om verder af te vallen. Een deel van hen is daarbij bewust uit op het bemachtigen van naaktfoto’s en filmpjes. Dit gebeurt op pro-ana websites; websites waar jongeren die willen afvallen tips en steun zoeken bij lotgenoten en zo in contact komen met deze coaches. Tijdens het onderzoek heb ik van dichtbij kunnen zien hoe geraffineerd deze coaches te werk gaan. Het schokte me. Tegelijkertijd onderstreepte het de noodzaak voor dit onderzoek: als we willen dat deze daders worden gestopt, moeten we eerst weten hoe ze te werk gaan.’

Hoe hebben jullie dat aangepakt?

‘Onder meer door twee nepprofielen in te zetten op een pro-ana website. Daarin deden we ons voor als een 14 en 15-jarig meisje dat hulp zocht met afvallen. Met effect: we hebben intensief contact gehad met maar liefst 31 coaches via de anonieme chatapplicatie Kik. Bijvoorbeeld met een 36-jarige man die maar bleef hameren op het hebben van seks. Vreselijk om te zien hoe ver die gesprekken gaan, maar als onderzoeker geeft het een kick dat het lukt om direct te spreken met verdachten. Je voelt aan alles dat je hiermee een belangrijke bijdrage levert aan de bescherming van een kwetsbare doelgroep.’

Waarom is dit onderzoek zo belangrijk?

‘Omdat dit fenomeen en de werkwijze van deze specifieke groep plegers nog niet eerder is onderzocht. Ons rapport laat zien hoe complex de ziekte anorexia is en hoe kwetsbaar deze groep jongeren is. Zij heeft speciale zorg én bescherming nodig. Dit rapport is daarvoor een eerste, belangrijke stap. Naast de chatgesprekken met coaches, hebben we via een survey en verdiepende interviews ook 79 slachtoffers (anoniem) gehoord. Ik vond het indrukwekkend dat deze jongeren hun verhaal met mij deelden. Voor sommige was ik de eerste persoon ooit die ze in vertrouwen namen. Van één meisje weet ik dat ze na ons gesprek hulp heeft gezocht via chatmetfier.nl. Dat vond ik echt mooi om te horen. Ondanks dat je geen hulpverlener bent, doe je het ook hier voor als onderzoeker.’

Het onderzoek is afgerond, maar is het doel ook bereikt?

‘Nee, we zijn er zeker nog niet. Daar zijn politiek, politie en justitie bij nodig. Het onderzoeksrapport inclusief aanbevelingen voor onder andere opsporing, hebben we begin maart aangeboden aan de Tweede Kamer. Maar toen kwam corona. Sindsdien laat het aangevraagde debat op zich wachten. Gelukkig heeft de Kamer in een soort tussenprocedure een aantal belangrijke moties aangenomen waardoor Minister Grapperhaus (Justitie & Veiligheid) toch in actie moet komen. Na de zomer zal het Kamerdebat plaatsvinden. Hopelijk worden dan de maatregelen getroffen die nodig zijn om de coaches te stoppen en deze meisjes te beschermen.’

Het CKM heeft dit onderzoek gedaan in het kader van haar werkzaamheden binnen de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting, waar wij samen met Fier en Defence for Children - ECPAT onderdeel van uitmaken. 

Lees meer:

Volg ons op

Onderdeel van

Wij worden gesteund door

SteunOns