Onderzoek van start naar (gedwongen) jongensprostitutie

Gepubliceerd op 5 oktober 2020
Onderzoek van start naar (gedwongen) jongensprostitutie

Bij slachtoffers van seksuele uitbuiting denken we al gauw aan meisjes en jonge vrouwen. Maar ook jongens worden in Nederland gedwongen om seks te hebben tegen betaling. Nog veel te vaak blijven zij buiten beeld van de autoriteiten en de hulpverlening. Het CKM en het Expertisecentrum Mensenhandel & (jeugd)prostitutie van Lumens bundelen de krachten om deze ‘onzichtbare’ doelgroep in kaart te brengen.

‘We weten heel weinig van jongens die seksueel worden uitgebuit in Nederland’, vertelt onderzoeker Emma Simons van het CKM. ‘Dat blijkt ook uit officiële cijfers van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Met dit onderzoek willen we verder in contact komen met jongens die, al dan niet gedwongen, werkzaam zijn- of zijn geweest- in de prostitutie. We hopen een duidelijker beeld te krijgen van de aard en omvang van de problematiek zodat er adequate interventies komen voor de hulpverlening én de opsporing van daders.’

Schaamte en taboe

Samenwerkingspartner Lumens is een organisatie die hulp en opvang biedt aan slachtoffers van jongensprostitutie. Via haar hulpverleners en netwerk zullen anonieme vragenlijsten worden verspreid onder cliënten. Danielle van Went van Lumens: ‘Wegens schaamte en het grote taboe op slachtofferschap durven de meeste jongens niks te zeggen wanneer zij (gedwongen) sekswerk doen. Dit onderzoek, dat een belangrijke aanvulling is op ons praktijkwerk, helpt hopelijk het taboe rond dit onderwerp te doorbreken.’

De resultaten worden eind 2021 verwacht.

Het CKM doet dit onderzoek in het kader van haar werkzaamheden binnen de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting, waar wij samen met Fier en Defence for Children - ECPAT onderdeel van uitmaken.

Meer informatie

Volg ons op

Onderdeel van

Wij worden gesteund door

SteunOns