Nieuw wegingskader helpt bij signalering slachtoffers mensenhandel

Gepubliceerd op 21 oktober 2022
Nieuw wegingskader helpt bij signalering slachtoffers mensenhandel

Is een cliënt slachtoffer geworden van mensenhandel? Dat is als (zorg)professional soms moeilijk te bepalen. Omdat er bijvoorbeeld weinig signalen zijn, omdat de signalen ook op een ander (seksueel) misdrijf kunnen wijzen, of omdat je vooral een onderbuikgevoel hebt. Maar wanneer spreek je dan van mensenhandel? Om dat te bepalen worden nu vooral signaal- en risicolijsten gebruikt, maar deze zijn niet gebaseerd op hoe er in het strafrecht wordt omgegaan met mensenhandel, bijvoorbeeld in de uitspraken van rechters. Daarom ontwikkelde Fier het ‘juridisch wegingskader mensenhandel’.

Juridisch wegingskader
Fier maakte het wegingskader samen met juridische experts en hulpverleners. Het is een hulpmiddel voor een (zorg)professional om te onderbouwen wanneer je vanuit een juridisch kader spreekt van seksuele uitbuiting. Met hulp van Sterk Huis, Via Jeugd, Hogeschool Leiden en Praktikon hebben we het kader vervolgens getest onder slachtoffers van mensenhandel. Met mooie resultaten! Het wegingskader blijkt een nuttig hulpmiddel voor (zorg)professionals om slachtoffers van mensenhandel te signaleren. Verder onderzoek is nodig om de betrouwbaarheid en validiteit van het wegingskader te bepalen.

ZonMw
Het wegingskader is mogelijk gemaakt door ZonMw en is ontwikkeld als onderdeel van het project ‘Een goede toekomst: een succesvolle trajectbenadering voor slachtoffers van seksuele uitbuiting’. De overige producten van dit project volgen later dit jaar, zoals is benoemd in de slotbijeenkomst georganiseerd door ZonMw op 27 september van dit jaar.

Benieuwd naar het wegingskader? Lees de rapportage in pdf-vorm hier. Heb je interesse om het wegingskader en de handleiding te ontvangen, stuur dan een mail naar 

Volg ons op

Onderdeel van

Wij worden gesteund door

SteunOns