Mensenhandel-ambitie Kabinet onvoldoende waargemaakt

Gepubliceerd op 13 november 2018
Mensenhandel-ambitie Kabinet onvoldoende waargemaakt

Het Plan van Aanpak mensenhandel dat staatssecretaris Mark Harbers vandaag namens het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, komt volgens het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) onvoldoende tegemoet aan haar eigen ambitie zoals vastgelegd in het regeerakkoord.

Belangrijke wijzigingen zijn noodzakelijk, wil dit programma daadwerkelijk het verschil gaan maken voor al die slachtoffers die dagelijks worden uitgebuit. CKM-woordvoerder Shamir Ceuleers: ‘Het plan van aanpak mist bijvoorbeeld visie en maatregelen als het aankomt op hoe de klanten van minderjarigen te frustreren en te stoppen, hoe we onze kinderen nu en in de toekomst beschermen tegen criminele uitbuiting en hoe de aanpak op peil te brengen als het aankomt op de nieuwe digitale handelswijze van mensenhandelaren. Ook komt het kabinet niet over de brug met de noodzakelijke extra middelen om haar eigen ambities waar te maken.’   

Te weinig innovatie
Op innovatie mist het CKM de noodzakelijke investeringen in een digitale aanpak. Mensenhandelaren ronselen tegenwoordig vaak slachtoffers op digitale platformen terwijl de opsporingsdiensten over onvoldoende kennis en capaciteit beschikken om de strijd tegen mensenhandel ook digitaal te intensiveren. Woordvoerder Shamir Ceuleers: ‘We weten dat dit kabinet veel investeert in de aanpak van cybercrime, maar zover wij weten profiteert de mensenhandelaanpak daar niet van. Hetzelfde geldt voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit waar dit kabinet extra op inzet, want in de praktijk gaat het dan vooral om outlaw motorgangs en drugsproblematiek. Terwijl voor de aanpak van mensenhandel een financiële injectie broodnodig is. Wij zien dan ook een belangrijke taak voor de Tweede Kamer om bij te sturen.’

Moeilijk te monitoren
Het CKM heeft in de aanloop naar het Plan van Aanpak ook meerdere keren haar zorgen uitgesproken over de totstandkoming van het programma, waar NGO’s onvoldoende bij betrokken zijn geweest. Shamir Ceuleers: ‘We verwelkomen het feit dat het kabinet nu is gekomen met een integraal programma om mensenhandel aan te pakken, dat ook zeker positieve punten bevat. Dat neemt niet weg dat het CKM sinds het regeerakkoord heeft aangedrongen op een gedegen analyse van de bestaande aanpak mensenhandel, om in beeld te krijgen wat goed gaat en wat ontbreekt. Op basis daarvan kan je heldere keuzes maken zowel over het pakket aan maatregelen als het financiële plaatje wat daarbij hoort. Nu die gefundeerde analyse ontbreekt wordt het erg lastig om concreet te monitoren of de ambitie van het kabinet wel wordt omgezet in daden én het gewenste resultaat.’  

Positieve punten
Het Plan van Aanpak bevat uiteraard ook positieve punten. Zo is het onder meer de bedoeling dat het Rijk faciliterend gaat optreden om de gemeentelijke aanpak van mensenhandel aan te jagen. Ook maakt het kabinet extra geld vrij voor de opvang van slachtoffers. Daarbij geldt wel de kanttekening dat het kabinet onvoldoende visie heeft op het behouden en versterken van het landelijk zorgspecialisme mensenhandel gericht op (Nederlandse) meisjes tussen de 12 – 23 jaar, een grote zorg. Ook wordt de proeftuin aangiftebereidheid waarin het CKM samen optrekt met de politie en het Openbaar Ministerie terecht genoemd als een voorbeeld van publiek-private samenwerking en zet het kabinet in op versterking van de recherchecapaciteit.

Lees hier het plan van aanpak Samen tegen mensenhandel.

Volg ons op

Onderdeel van

Wij worden gesteund door

SteunOns