Meer aandacht voor mensenhandel in nieuwe regeerakkoord

Gepubliceerd op 15 december 2021
Meer aandacht voor mensenhandel in nieuwe regeerakkoord

Op 15 december presenteerden VVD, D66, CDA en ChristenUnie het coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'. Een eerste reactie van het CKM.

Structurele financiering kabinetsaanpak

Het CKM is positief gestemd over wat het regeerakkoord van VVD, D66, CDA en CU zegt over de aanpak van mensenhandel. Hierin staat onder meer dat de aanpak prioriteit dient te houden en dat het programma ‘Samen tegen Mensenhandel’ wordt voorgezet. De belangrijkste verbetering ten opzichte van het vorige regeerakkoord is dat er structureel financiering wordt vrijgemaakt om het programma uit te voeren, namelijk 2 miljoen euro per jaar. CKM-woordvoerder Shamir Ceuleers: ‘De aanpak van mensenhandel vergt een lange adem. Dat er voorheen geen extra middelen werden vrijgemaakt voor de uitvoering van de kabinetsaanpak Samen tegen Mensenhandel was een belangrijk gemis. Het huidige regeerakkoord is wat dat betreft ook een belangrijke stap voorwaarts in onze gemeenschappelijke missie: dit verschrikkelijke onrecht een halt toe roepen.’  

Zorgen

Wat nog steeds zorgen baart, is dat de minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting die de afgelopen jaren vrijwel geheel uit beeld zijn verdwenen. Hier moet tijdens de komende kabinetsperiode echt een kentering in komen. Specialistische zorg en hulpverlening waar slachtoffers veilig zijn, blijft een belangrijk aandachtspunt. Ook dient er nadrukkelijk aandacht komen voor drugsgerelateerde criminele uitbuiting onder jongeren en online opsporing en zorg, zoals Chat met Fier. CKM zal dat ook uiteraard nauwgezet blijven volgen. 

Link

Coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' 

Volg ons op

Onderdeel van

Wij worden gesteund door

SteunOns