Koninklijke Onderscheiding voor bestuurder Fier-CKM

Gepubliceerd op 24 mei 2019
Koninklijke Onderscheiding voor bestuurder Fier-CKM

Vandaag was het een bijzondere dag bij Fier. Tijdens de jubileumbijeenkomst ter ere van twintig jaar opvang en hulpverlening aan slachtoffers van loverboys en seksueel misbruik, ontving Linda Terpstra, voorzitter van de raad van bestuur van Fier/CKM een Koninklijke Onderscheiding voor haar uitzonderlijke en internationale inzet tegen mensenhandel, kinderhandel en seksueel geweld en seksuele uitbuiting. Burgemeester Ferd Crone beëidigde haar tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Fier blikte vandaag terug op de twintig jaar opvang en hulpverlening die de organisatie biedt aan onder meer slachtoffers van loverboys en seksueel misbruik. De voorziening ‘Asja’ groeide van een ‘bed, bad en brood-voorziening' op een geheime locatie uit naar een landelijke voorziening die ‘high intensive care, high safety & intensive education’ biedt. Anno 2019 heeft Fier vijf opvang- en behandelgroepen voor deze meiden en jonge vrouwen. Ook is begin februari jongensgroep Ravi gestart; de eerste opvang- en behandelgroep voor jongens, die het slachtoffer zijn van geweld (verwaarlozing, misbruik, mishandeling of schadelijke traditionele praktijken/eergerelateerd geweld). Fier biedt inmiddels opvang en hulp aan ruim 100 slachtoffers per jaar. Het zorgprogramma is bijzonder en nog steeds nodig, want Fier ontvangt dagelijks kinderen en jongeren die worden aangerand, verkracht en uitgebuit. ‘Wij zijn dus nog niet klaar’, licht Anke van Dijke toe. Als medebestuurder van Fier benadrukt ze het belang van ontwikkeling, innovatie en het vragen van aandacht voor loverboyproblematiek en kinder- en mensenhandel. ‘Want seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen móet stoppen; alle kinderen moeten veilig kunnen opgroeien in Nederland.’

> Bekijk hier het jubileumboekje 20 x Asja

Koninklijke Onderscheiding
Asja begon twintig jaar geleden als een lokaal ‘Blijf-van-mijn-lijfhuis’ in Leeuwarden. Onder leiding van Linda Terpstra, inmiddels voorzitter van de raad van bestuur van Fier, groeide de kleinschalige voorziening met vier bedden uit tot Fier; landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Terpstra ontwikkelde een innovatief concept van een zeer specialistisch zorgconcept dat naast veiligheid en bescherming, ook ontwikkelingskansen en toekomstmogelijkheden biedt. Omdat zij naast haar bestuurlijke functie voor Fier ook in het gehele Koninkrijk der Nederlanden als vrijwilliger bestuurlijk actief is, kreeg ze vandaag van burgemeester Ferd Crone een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt en werd zij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Crone: ‘Fier heeft zich ontwikkeld tot hèt landelijk centrum tegen geweld in afhankelijkheidsrelaties. De belangrijkste doorbraak daarbij is niet het opvangen en tot rust brengen van de slachtoffers, maar dat er een proces komt waardoor zij weer op eigen benen kunnen staan. Om hen een behandeling richting maatschappelijke participatie te bieden. Fier is een veilige plek waar je hulp, liefde én een toekomst krijgt.’

Terpstra richtte onder andere het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) op, publiceert boeken en artikelen, spreekt op (inter)nationale symposia en onderhoudt contacten met ministeries en het netwerk in het gehele Koninkrijk der Nederlanden. Ze ondersteunt en adviseert onder andere het Ministerie van Sociale Zaken en Arbeid op Aruba, het Kinderhuis Casa Cuna Progreso op Aruba en de stichting Aliansa op Curaçao.

Crone: ‘Fier is een uniek instituut geworden. De goede dingen die zij bedenken, worden  in heel Nederland ingezet en ver daarbuiten. Dat is heel veel waard en daarom is Linda Terpstra benoemd tot officier. Ze is een inspiratiebron voor vele anderen.’

Volg ons op

Onderdeel van

Wij worden gesteund door

SteunOns