Investeer in aanpak West-Afrikaanse mensenhandel

Gepubliceerd op 6 november 2018
Investeer in aanpak West-Afrikaanse mensenhandel

Leger des Heils komt tot zelfde conclusies als CKM

Het vandaag verschenen rapport ‘Finding a way out’ onderstreept nogmaals de conclusies en aanbevelingen van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM). Uit het onderzoek van het Leger des Heils blijkt dat Nigerianen in Nederland slachtoffer zijn geworden en dat investeringen nodig zijn in de bescherming van slachtoffers en opsporing van West-Afrikaanse mensenhandelaren.

Frank Noteboom, hoofd CKM: 'Dit rapport versterkt de aanbeveling om een speciaal politieteam te formeren naar Belgisch model met expertise op West-Afrikaanse mensenhandel .'

Omdat deze vorm van mensenhandel complex en verborgen is, is er in Nederland nog nauwelijks zicht op. Noteboom: 'Uit het recente Europol-onderzoek blijkt opnieuw dat Nederland een van de bestemmingslanden is voor Nigeriaanse netwerken van mensenhandel die jonge vrouwen naar Europa brengen om ze seksueel uit te buiten. Maar er zijn nauwelijks veroordelingen geweest.' Dat de noodzaak voor meer en gerichte opsporingscapaciteit naar mensenhandel-slachtoffers uit West-Afrika urgent is, blijkt uit het vandaag verschenen onderzoek van het Leger des Heils dat ingaat op de uitbuiting van meer dan tien Nigeriaanse en Ghanese vrouwen, deels in Nederland.

Voodoopraktijken
Een van de factoren die de aanpak van mensenhandel onder West-Afrikaanse meisjes en vrouwen moeilijk maakt is dat de slachtoffers tegenover de politie onjuiste of nauwelijks gedetailleerde verklaringen afgeven. Noteboom: 'Meer kennis van de West-Afrikaanse cultuur en van voodoopraktijken die worden ingezet om deze vrouwen te onderdrukken, is dringend nodig. Een specialistisch mensenhandelteam zoals in België al enkele jaren wordt ingezet, kan hierbij helpen. Actief investeren in een kennis- en vertrouwensrelatie met de West-Afrikaanse gemeenschap levert de noodzakelijke informatie op met het doel meer mensenhandelzaken voor de rechter te brengen en slachtoffers te beschermen. Hetgeen we verplicht zijn aan deze kwetsbare groep.'

Plan van aanpak
In de afgelopen jaren is er in het algemeen bezuinigd op de capaciteit en expertise van de politie en het Openbaar Ministerie om mensenhandel aan te pakken. Het kabinet heeft aangegeven dat de informatiepositie van de opsporingsdiensten is aangetast waardoor criminele netwerken, waaronder mensenhandelnetwerken minder goed in beeld zijn. Deze maand komt staatssecretaris Harbers met het Plan van Aanpak om mensenhandel in Nederland te bestrijden. Het CKM verwacht dat het kabinet daarbij ook kiest om te investeren in deze groep zeer kwetsbare slachtoffers.

Volg ons op

Onderdeel van

Wij worden gesteund door

SteunOns