E-protection van jongeren tegen seksuele uitbuiting

Gepubliceerd op 10 april 2019

Internet is dé plek om slachtoffers te vinden, te verleiden, te bedreigen, te intimideren en te verkopen. En zo kan het dat er meer jongens en meisjes dan ooit worden misbruikt en uitgebuit. Het CKM wil bijdragen aan het versterken van de digitale bescherming van slachtoffers van mensenhandel.

Voor de ontwikkeling en uitvoering van deze interventies is een belangrijke rol weggelegd voor diverse stakeholders, zoals de hulpverlening en tech-sector. Om deze reden brengt het CKM in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid partners uit het mensenhandelveld en tech-bedrijven samen in drie expertmeetings.
 
Doel van het project
Met de organisatie van deze expertmeetings wil het CKM bijdragen aan het versterken van de digitale bescherming ter voorkoming van seksueel geweld jegens, en seksuele uitbuiting van, minderjarigen en adolescenten. Het uiteindelijke doel van de expertmeetings is om tot een gezamenlijke agenda te komen om deze e-protection vorm te gaan geven.

Methode
Deelnemers aan de expertmeetings zijn stakeholders uit de hulpverlening en opsporing, ngo’s uit het mensenhandelveld, tech-bedrijven, de academische wereld, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In de drie expertsessies wordt gekeken naar de aard en omvang van het probleem aan de hand van vooronderzoek, worden de pijnpunten en knelpunten in de aanpak van online seksueel geweld en seksuele uitbuiting geformuleerd, en worden concrete mogelijkheden voor digitale interventies geformuleren. Ook wordt getracht een concrete, gedragen basis te vinden voor een gezamenlijke agenda.

Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting

Looptijd: 2019-2022
Samenwerkingspartner(s): Ministerie van Justitie en Veiligheid
Resultaten: Working paper 'E-protection bij seksueel geweld en mensenhandel’ en een concept-nationaal actieplan.

Downloads

CKM (2021). Working paper 'E-protection bij seksueel geweld en mensenhandel'

Volg ons op

Onderdeel van

Wij worden gesteund door

SteunOns