Ervaringsdeskundigen, onderzoek en e-learnings in de strijd tegen seksuele kinderuitbuiting

Gepubliceerd op 16 oktober 2020
Ervaringsdeskundigen, onderzoek en e-learnings in de strijd tegen seksuele kinderuitbuiting

De projecten van de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting draaien dit najaar op volle toeren. Stilzitten is geen optie in de strijd die het Centrum tegen Kinderhandel (CKM), Fier en Defence for Children – ECPAT voeren onder de vlag van de Coalitie. In dit artikel praten we je bij over onder andere de lancering van ons ervaringsdeskundigenplatform H.O.P.E., een onlangs opgestart onderzoek naar seksuele uitbuiting van jongens en prangende aanbevelingen voor rechters in hun strafoplegging.

'Niet praten over, maar praten met ’

Hulp. Ondersteuning. Preventie. Educatie., kortweg H.O.P.E. Het is de naam voor het nieuwe ervaringsdeskundigenplatform van (nu nog) twaalf jongvolwassenen die zelf te maken hebben gehad met seksuele uitbuiting en die hun ervaringen willen inzetten. Begin dit jaar nam de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting het initiatief voor dit platform. Met een krachtige speech presenteerde H.O.P.E. zich op 1 oktober tijdens de netwerkbijeenkomst Samen tegen Mensenhandel. Woutine van Beek, programmacoördinator van de Coalitie: ‘Om tot een effectieve aanpak van seksuele uitbuiting te komen, is het ontzettend belangrijk dat we structureel samenwerken met degenen om wie het gaat. Niet praten over, maar praten met. Alleen zo komen we tot noodzakelijke veranderingen. Wij kijken uit naar de samenwerking met deze twaalf gedreven ervaringsdeskundigen!’

Onderzoek van start naar seksuele uitbuiting van jongens

Niet alleen meisjes en jonge vrouwen, maar ook jongens worden in Nederland gedwongen om seks te hebben tegen betaling. Nog veel te vaak blijven zij buiten beeld van de autoriteiten en de hulpverlening. Daar wil Coalitiepartner CKM verandering in brengen. Samen met Expertisecentrum Mensenhandel & (jeugd)Prostitutie van Lumens, is zij gestart met een respondentenonderzoek om deze kwetsbare groep beter in beeld te krijgen. Momenteel worden anonieme vragenlijsten verspreid onder jongens die, al dan niet gedwongen, werkzaam zijn- of zijn geweest- in de prostitutie. Kent u- of iemand in uw netwerk- jongens die met deze problematiek te maken hebben (gehad)? Stuur dan de link naar de (Nederlandse of Engelse) vragenlijst door. Zie hyperlinks onderaan dit artikel.

Straffen voor daders onvoldoende duidelijk

Minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting doen vaak geen aangifte bij de politie omdat ze denken dat de dader geen hoge detentiestraf krijgt. Ook Defence for Children – ECPAT heeft de indruk dat de straffen die worden opgelegd niet in verhouding staan tot de gevolgen voor het slachtoffer.  Daarom heeft deze Coalitiepartner een jurisprudentieonderzoek uitgevoerd naar de straftoemetingsbeslissingen van rechters in seksuele uitbuitingszaken van minderjarigen. Wat blijkt? Rechters geven het vaakst een deels voorwaardelijke gevangenisstraf en gemiddeld krijgen daders zes maanden tot één jaar detentie opgelegd. Daarnaast is de motivering voor de opgelegde straffen onvoldoende duidelijk. De aanbeveling van Defence for Children – ECPAT aan rechters luidt: besteed meer aandacht aan strafmotivering bij seksuele uitbuiting van minderjarigen, stel oriëntatiepunten vast voor een consistentere manier van straffen en weeg de verstrekkende gevolgen voor het minderjarige slachtoffer mee in die strafoplegging.

Aankondiging onderzoek: de effecten van corona

In maart en april, de eerste twee maanden van corona, bleef Nederland massaal thuis. Coalitiepartner Fier zag in die periode een verdubbeling van het aantal hulpvragen over seksuele uitbuiting. Een zorgelijke bevinding die vraagt om vervolgonderzoek. Dit najaar duiken de onderzoekers van het CKM namens de Coalitie in de statistieken van de online hulpverleningstool Chat met Fier om de achtergrond van deze toename te verklaren. Daarbij worden de eerste zes maanden van 2020 vergeleken met dezelfde periode het jaar ervoor. De onderzoeksresultaten worden in het eerste kwartaal van 2021 verwacht.

Horeca leert signalen seksuele uitbuiting herkennen

Om professionals uit de horeca en taxibranche alert te maken op signalen van seksuele uitbuiting, heeft het nieuwe platform No Place for Sex Trafficking certificeringsprogramma’s ontwikkeld. Op 14 september werd de eerste gratis e-learning gelanceerd gericht op hotels, vakantieparken en campings. Deelnemende bedrijven ontvangen een verantwoordelijkheidscertificaat zodra minimaal 60 procent van de werknemers een onlinetraining heeft gevolgd gericht op het herkennen van illegale prostitutie. No Place for Sex Trafficking is ontwikkeld door What the Studio in samenwerking met het Ministerie van Justitie & Veiligheid, het Openbaar Ministerie (OM) en Coalitiepartner Defence for Children- ECPAT. Er hebben zich al 50 hotels aangesloten bij het initiatief.

Over de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting

De Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting richt zich op het terugdringen van seksuele uitbuiting van kinderen en bestaat uit het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM), Fier en Defence for Children – ECPAT. De Coalitie heeft als doel: structurele verandering bewerkstelligen. Preventie en bescherming van minderjarige slachtoffers staan hierbij centraal zodat ieder kind in Nederland veilig kan opgroeien zonder te hoeven vrezen voor seksuele uitbuiting. Bij de aanpak wordt ook ingezet op de vervolging en bestraffing van daders en samenwerking gezocht met alle relevante (keten)partners. De Coalitie wordt onder meer ondersteund door de Nationale Postcode Loterij, Adessium Foundation en Stichting Janivo.

Meer informatie

Volg ons op

Onderdeel van

Wij worden gesteund door

SteunOns