Deel 1: De impact van COVID-19 op uitbuitingssituaties wereldwijd

Gepubliceerd op 6 augustus 2021
Deel 1: De impact van COVID-19 op uitbuitingssituaties wereldwijd

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) biedt met het onlangs uitgebrachte rapport inzicht in de impact die COVID-19 heeft op slachtoffers van mensenhandel wereldwijd. Middels het uitzetten van vragenlijsten onder veldwerkers van de UNODC en verschillende eerstelijnswerkers, zoals politie en hulpverleners en via interviews en een expertmeeting is door UNODC in kaart gebracht wat de effecten zijn van de pandemie op verschillende vormen van mensenhandel wereldwijd. CKM-onderzoekers Sjoerd van Bemmel en Daphne duiken in dit interessante rapport en doen verslag!  

De resultaten van het UNODC rapport bevestigen verschillende bevindingen uit ons recent gepubliceerde onderzoek ‘Onzichtbare slachtoffers van mensenhandel in 2020’, waarin middels een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van chatgesprekken op het onlinehulpverleningsplatform Chat met Fier in 2020 is gekeken naar de impact van corona op slachtoffers van mensenhandel in Nederland. 

Het UNODC-onderzoek bevestigt een zorgwekkende uitkomst van ons onderzoek;
- Slachtoffers van mensenhandel raken als gevolg van de pandemie verder uit beeld doordat eerstelijns professionals verder op afstand zijn komen te staan door de verandering naar online onderwijs en hulpverlening. 

Daarnaast beschrijft de UNODC dat door de pandemie de zichtbaarheid van mensenhandel nog verder is afgenomen, omdat wetshandhavers door een andere invulling of uitoefening van hun werk moeilijker mensenhandel kunnen signaleren. Bovendien worden er minder meldingen gedaan door burgers, omdat ook zij wegens de contactbeperkende maatregelen en sociale isolatie minder gemakkelijk uitbuitingssituaties herkennen. CKM-onderzoeker Daphne Langerak: ‘een zorgelijke ontwikkeling, mensenhandel is een haaldelict en er dient actief gezocht te worden om te voorkomen dat slachtoffers uit beeld blijven.

Mensenhandelaren rekruteren slachtoffers binnen hun lokale omgeving
Met de analyse van de chatgesprekken werd in het CKM-onderzoek duidelijk dat mensenhandelaren in Nederland onverminderd zijn doorgegaan met het seksueel uitbuiten van slachtoffers in 2020 en dat ook nieuwe uitbuitingssituaties zijn ontstaan. In het UNODC-onderzoek wordt benoemd dat in sommige regio’s en landen uitbuiting naar verluid is toegenomen, en dan met name de lokale grooming en uitbuiting van slachtoffers. Het verlies van inkomen en de bewegingsbeperkingen hebben ertoe geleid dat mensenhandelaren slachtoffers vaker zijn gaan rekruteren binnen hun lokale omgeving   . 

Het UNODC-onderzoek beschrijft net als het CKM-rapport het toegenomen internetgebruik;
- Het toegenomen internetgebruik van jongeren is een risicofactor voor uitbuiting, omdat hiermee de kans toeneemt dat kinderen via het internet in contact komen met (potentiële) daders.

De UNODC benoemt echter ook het gevaar van het gebrek aan toegang tot internet. Niet alle kinderen hebben toegang tot het internet, waardoor online onderwijs voor hen niet mogelijk is en zij als gevolg daarvan kwetsbaar zijn voor uitbuiting om hun familie in levensonderhoud te voorzien. 

Lees hier het volledige rapport van de UNODC. 

Dinsdag 10 augustus volgt een verslag van het 2e deel van het rapport 

Volg ons op

Onderdeel van

Wij worden gesteund door

SteunOns