‘Dadermonitor mensenhandel bevestigt onze zorgen aanpak mensenhandel’

Gepubliceerd op 2 mei 2019
‘Dadermonitor mensenhandel bevestigt onze zorgen aanpak mensenhandel’

Het rapport ‘Dadermonitor mensenhandel’ van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel dat vandaag verschijnt bevestigt onze eerder geuite zorgen over de aanpak van mensenhandel in Nederland. Dit zegt het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM).

Het rapport onderstreept  dat er gebrekkig zicht is op zowel daders als slachtoffers en dat de huidige aanpak van mensenhandel zich hierdoor moeilijk laat meten.

Onderzoek daders
‘Gebrek aan kennis op dit punt frustreert een effectieve bestrijding van mensenhandel’, zegt CKM-woordvoerder Shamir Ceuleers. ‘Juist om die reden doet het CKM in opdracht van de politie momenteel onderzoek naar daders om zo beter zicht te krijgen op wie ze zijn, hoe ze opereren en waarom ze kwetsbare slachtoffers uitbuiten. Hiermee loopt de politie samen met het CKM al vooruit op deze belangrijke aanbeveling van de Nationaal Rapporteur.’

Minder complexe strafzaken
Een andere conclusie die het CKM zorgen baart is dat de opsporing naar mensenhandel zich meer lijkt te richten op de minder complexe zaken. Dit is een logisch gevolg van het feit wat we al enkele jaren weten, namelijk dat de kennispositie van de opsporing mede door de bezuinigingen van de afgelopen jaren ernstig is aangetast. Zo constateert de Nationaal Rapporteur dat er niet alleen minder strafzaken mensenhandel worden gedraaid, maar ook dat het aantal betrokken personen per onderzoek, zowel verdachten als slachtoffers en getuigen, lager ligt als voorheen. Ceuleers: ‘Een verontrustend signaal dat er op wijst dat de opsporing zich lijkt te richten op minder grote mensenhandel zaken, oftewel het meer laaghangend fruit. Hierdoor blijven grotere criminele mensenhandel netwerken buiten beeld.’

Politiek aan zet
Het spreekt boekdelen dat de ambitie van het kabinet, om meer verdachten mensenhandel in beeld te krijgen voor 2022 lager ligt dan het aantal daders wat in 2012 in beeld was. Het is positief dat dit kabinet de ambitie heeft uitgesproken om de aanpak van mensenhandel te versterken. De huidige kabinetsplannen zijn hiervoor echter niet genoeg. Ceuleers: ‘De Kamer is daarom aan zet om die aanpak te versterken. Natuurlijk is extra geld noodzakelijk, maar ook dient het kabinet haar pijlen te richten op de klant die seks koopt van minderjarigen. De klant ontbreekt nu in de plannen van het kabinet. Daarnaast is het nodig dat er meer expertise komt op innovatie zodat de opsporing ook beter grip kan krijgen op het digitaal ronselen van kwetsbare slachtoffers. We zien uit naar het Kamerdebat wat op 13 juni gepland staat.’ 
 

Volg ons op

Onderdeel van

Wij worden gesteund door

SteunOns