Cultuursensitief

Gepubliceerd op 20 februari 2017
Cultuursensitief

De Valkenburgse zedenzaak heeft veel stof doen opwaaien. Het openbaar Ministerie vervolgde in deze zaak niet alleen de ‘loverboy’, maar ook meer dan dertig mannen voor seksuele uitbuiting; het tegen betaling plegen van ontucht met een 16-jarig meisje. Ontucht. Gedwongen prostitutie. Mensenhandel. Een 16-jarig meisje met een levenslang trauma. De zaak kwam aan het licht naar aanleiding van een melding van vermissing van het meisje door haar vader.

Van de Afrikaanse vrouwen die via mensenhandel naar Nederland komen en hier worden uitgebuit heeft meer dan de helft geen vader die een melding kan doen bij de politie. De meesten hebben evenmin een moeder die voor hen in de bres kan springen. Hun vader, hun moeder of beide ouders zijn overleden. Dat maakte hen kwetsbaar voor internationale mensenhandel.

Je komt niet zo maar in de gedwongen prostitutie terecht. Je wordt niet zo maar slachtoffer van mensenhandel. Bij de meeste slachtoffers is hun leven een opeenstapeling van ellende. Dat geldt voor meisjes in Nederland. Maar ook voor meisjes in (West-)Afrika. Veel jonge Afrikaanse slachtoffers waren op de vlucht. Ze waren op de vlucht voor een (burger)oorlog of omdat ze beschuldigd werden van hekserij, omdat hun toekomstige man een herbesnijdenis eiste, omdat hun familie van mening was dat ze de eer van de familie geschaad hadden, omdat ze verstoten waren of omdat hun familie hen vroeg om naar Europa te gaan om daar geld te verdienen voor de familie.

‘Onze’ slachtoffers van seksuele uitbuiting en (West-)Afrikaanse slachtoffers van mensenhandel verschillen in essentie niet zo veel van elkaar. Nederlandse uitbuiters en internationale mensenhandelaren ronselen, rekruteren de meest kwetsbare kinderen en jongeren. Veelal vroegkinderlijk getraumatiseerd. Dat wil zeggen dat ze al in hun eerste levensjaren te maken kregen met mishandeling, misbruik, verwaarlozing, trauma’s. De meest robuuste voorspeller voor traumatische ervaringen zijn eerdere traumatische ervaringen. Dat wil zeggen dat een slachtoffer steeds opnieuw slachtoffer wordt.

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel zei onlangs tijdens een presentatie dat ze zich zo gestoord had aan de terminologie van het Hof bij de strafmotivatie in de Valkenburgse zedenzaak. Het Hof had het over ‘de jeugdige prostituee’. Maar minderjarigen kunnen geen prostituee zijn in Nederland: dat is bij wet verboden. Het Hof had het over ‘het faciliteren van haar prostitutiewerk’. Daarmee wordt de suggestie gewekt dat het meisje ‘gewoon’ aan het werk was. Waarom heeft het Hof het niet over een zedendelict? Over zware criminaliteit? Op deze manier worden de handelaren en de klanten gedecriminaliseerd: ‘Dat is een hoertje, waar doen we moeilijk over?!’

Dit proces zien we ook bij (West-)Afrikaanse slachtoffers. Er wordt al snel verondersteld dat (West-)Afrikaanse slachtoffers liegen, dat zij niet echt slachtoffer van mensenhandel zijn. We zijn niet erg kritisch naar onze eigen aanpak. De vraag is echter gerechtvaardigd in hoeverre onze eigen aanpak van internationale mensenhandel toereikend is.
De jonge (West-)Afrikaanse vrouwen die in ons land slachtoffer worden van mensenhandel verdienen geen wantrouwen maar bescherming. Zij verdienen een cultuursensitieve benadering door professionals die begrijpen wat voodoo met je kan doen en die snappen dat je niet durft te praten omdat je familie in je geboorteland wordt bedreigd door de mensenhandelaar. De harde werkelijkheid is dat veel van deze jonge vrouwen in de steek worden gelaten. Ze krijgen niet de hulp en bescherming die ze nodig hebben, terwijl de mensenhandelaren in de meeste gevallen vrijuit gaan. Omdat we met z’n allen onvoldoende kennis hebben van hun wereld.

Het wordt tijd dat Nederland daarin gaat investeren. Want deze Afrikaanse meisjes en vrouwen hebben net zo goed recht op bescherming en veiligheid als onze eigen Nederlandse meiden.

Anke van Dijke
Raad van Bestuur Fier

PS. Bij Fier deden we onderzoek naar (West-)Afrikaanse slachtoffers van mensenhandel die werden opgevangen in onze opvangvoorziening Rena. Het onderzoeksrapport lees je hier: 'Kwetsbaar, buiten beeld en in onzekerheid'

Volg ons op

Onderdeel van

Wij worden gesteund door

SteunOns