Culturele Kwetsbaarheden Guinee

Gepubliceerd op 23 februari 2017
Culturele Kwetsbaarheden Guinee

Vandaag publiceert het CKM de eerste van naar verwachting een reeks landenrapporten om de achtergrond van buitenlandse slachtoffers van mensenhandel inzichtelijker te maken. In de rapporten wordt aandacht besteed aan relevante informatie voor professionals werkzaam in Hulpverlening, Handhaving en Beleid.

Onderzoeker Michelle Priest: ‘Met deze rapporten hopen we bij te dragen en aan te zetten tot een meer cultuursensitieve benadering van buitenlandse slachtoffers van mensenhandel.’ Dit eerste landenrapport met de bijbehorende factsheet richt zich op Guineese slachtoffers van mensenhandel in Nederland.

In Nederland is de laatste tien jaar een grote groep Afrikaanse slachtoffers aangetroffen, met name uit Nigeria, Guinee en Sierra Leone. De vrees bestaat dat met de groeiende vluchtelingenstroom ook meer West-Afrikaanse meisjes en vrouwen in Nederland seksueel uitgebuit zullen worden. Om deze naar verwachting groeiende groep slachtoffers van mensenhandel zo vroeg mogelijk te kunnen signaleren en zo goed mogelijk bij te kunnen staan in zorg, procedure en beleid heeft het CKM een nadere literatuurstudie naar deze groep gedaan, ondersteund door informatie verkregen van sleutelrespondenten en slachtoffers zelf.
In dit landenrapport wordt gekeken naar de Guineese slachtoffers van mensenhandel die in Nederland verblijven. Het gaat hierbij vooral om de culturele achtergronden en kwetsbaarheden van deze specifieke groep slachtoffers. ‘Bij Guineese vrouwen is het bijvoorbeeld van groot belang rekening te houden met fysieke en psychische problematiek voortkomend uit Vrouwelijke Genitale Verminking, 97% van de Guineese vrouwen is namelijk besneden,’ aldus Priest.

Een groot deel van de kwetsbaarheid van deze slachtoffers ligt in (het gebrek aan) vertrouwen. Vertrouwen dat opgebouwd moet worden en waarbij communicatie een belangrijke rol speelt. ‘Te vaak wordt er vanuit West-Europees perspectief naar deze populatie gekeken. Dit bemoeilijkt de communicatie met West-Afrikaanse slachtoffers, omdat de bejegening en communicatie niet aansluit bij hun belevingswereld. Dat heeft onder meer te maken met verschil in taal, emotionele expressie, religieuze beleving, culturele achtergrond en de psychische toestand waarin het slachtoffer kan verkeren,’ aldus Priest. Daarbij verschilt het begrip van wat hen is overkomen vaak op verschillende vlakken met het Westerse begrip van het delict mensenhandel. Het zijn deze kwetsbaarheden die een cultuurspecifieke en -sensitieve aanpak rechtvaardigen. Een dergelijke aanpak draagt naar verwachting bij aan een betere opbouw van de vertrouwensband en tot een efficiëntere hulpverlening, betere procedures en een effectievere opsporing.

Lees het Landenrapport Guinee en de Factsheet over Guineese slachtoffers van mensenhandel in Nederland.
 

Volg ons op

Onderdeel van

Wij worden gesteund door

SteunOns