Coalitie tegen seksuele kinderuitbuiting

Gepubliceerd op 18 oktober 2018
Coalitie tegen seksuele kinderuitbuiting

Het aantal minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting wordt door de Nationaal Rapporteur Mensenhandel geschat op dertienhonderd per jaar. Dit is maar het topje van de ijsberg, 90 procent blijft onder de oppervlakte. Sinds 2016 hebben Defence for Children – ECPAT, Terre des Hommes en het Centrum voor Kinderhandel en en Mensenhandel (CKM) een coalitie opgericht om deze vorm van mensenhandel effectief te bestrijden.

Het staat er slecht voor wat betreft seksuele uitbuiting. Waar vroeger een kwetsbaar kind eerst maandenlang werd ingepalmd door een zogenoemde loverboy, zit er nu soms maar vierentwintig uur tussen het eerste contact en het moment dat het kind in de illegale prostitutie zit. Oorzaak daarvan is het gebruik van internet en social media door de handelaren. Daar gebruiken zij vaak sextortion. Dit houdt in dat de pooier om compromitterende foto’s of filmpjes vraagt waarna de minderjarige met deze beelden wordt gechanteerd.

Online verspreiding
In de hulpverlening komen steeds meer minderjarigen terecht die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting, bijvoorbeeld door een loverboy. De kinderen worden soms al op elfjarige leeftijd benaderd door deze keiharde criminelen. Zij trappen er sneller in doordat het contact vaak via social media in de beslotenheid van de eigen slaapkamer plaatsvindt. Via internet ontstaat intimiteit veel sneller dan in het echte leven. De criminelen richten hun pijlen vooral op kwetsbare minderjarigen. Voor kinderen die al verwaarloosd zijn of eerder seksueel misbruikt, is het trauma des te groter. Maar ook kinderen uit een veilig nest worden slachtoffer.

Hogere straffen
Eén van de aandachtspunten binnen de coalitie is het sneller opsporen en strenger aanpakken van de mannen die seks willen kopen van een minderjarige. De straffen voor kopers van seks van minderjarigen zou veel hoger moeten worden. Niet alleen moet de pakkans omhoog, ook de consequenties moeten groter en afschrikwekkender worden. Mensen moeten weten dat ze de bak in draaien als ze gepakt worden. WATCH Nederland zet voor dit doel lokadvertenties uit, waarin seks wordt aangeboden met jonge meerderjarigen. Op deze online advertenties komen honderden reacties. Als er in het hierop volgende chatcontact aan de orde komt dat de ‘jongere’ nog geen achttien is, wil meer dan zestig procent alsnog een seksafspraak maken. Online wanen mensen zich anoniem. Door deze mannen aan te spreken op hun gedrag, hen te waarschuwen én hen te laten zien dat ze niet zo onzichtbaar zijn als ze denken – hoopt de coalitie seksuele kinderuitbuiting te voorkomen.

Pilot aangiftebereidheid
In samenwerking met de politie en het OM werkt het CKM aan een pilot om de lage aangiftebereidheid van slachtoffers te verhogen. Hiervoor doet het CKM onderzoek naar daders om zo bij te dragen aan een effectievere vervolging.

Wat doet de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting
De Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting richt zich op het terugdringen van seksuele uitbuiting van kinderen en licht verstandelijke beperkte slachtoffers tot en met 23 jaar in Nederland. Terre des Hommes, het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel, Fier en Defence for Children – ECPAT hebben hun krachten gebundeld met als doel: structurele verandering bewerkstelligen. Preventie en bescherming van minderjarige slachtoffers staan hierbij centraal zodat ieder kind in Nederland veilig kan opgroeien zonder te hoeven vrezen voor seksuele uitbuiting. Bij de aanpak wordt ook ingezet op de vervolging en bestraffing van daders en samenwerking gezocht met alle relevante (keten)partners. De coalitie wordt onder meer ondersteund door de Nationale Postcode Loterij, Adessium Foundation en Stichting Janivo.

Volg ons op

Onderdeel van

Wij worden gesteund door

SteunOns