CKM in Schaduwrapportage VN-vrouwenverdrag

Gepubliceerd op 5 november 2018
CKM in Schaduwrapportage VN-vrouwenverdrag

Namens 52 Nederlandse organisaties heeft het Netwerk VN-Vrouwenverdrag een schaduwrapportage ingediend in het kader van het Verdrag van Istanbul. Een van de aanbevelingen is om forensisch psychologen als standaardprocedure in te zetten in gevallen van mensenhandel van minderjarigen. Deze aanbeveling is overgenomen uit het onderzoek dat CKM liet uitvoeren naar de aangiftebereidheid onder minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting.

Onlangs is de Istanbul Schaduwrapportage ‘Joining forces to break the circle of violence against women’ naar het Grevio Comité gestuurd. Hierin wordt het onderzoek van het CKM genoemd. 'Een belangrijke reden waarom jonge Nederlandse slachtoffers van zogenaamde 'loverboys' niet rapporteren aan de politie, is angst voor wraak van de mensenhandelaren en hun netwerken. Andere redenen zijn dat ze zichzelf niet altijd als slachtoffer zien en dat de strafprocedure lang en belastend kan zijn. De 52 NGO's adviseren om forensische psychologen te gebruiken in gevallen van mensenhandel van minderjarigen en te investeren in manieren om de angst van het slachtoffer voor wraak en middelen te verminderen om hun veiligheid te verbeteren.'

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag coördineert het eerste schaduwproces van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Het Verdrag is op 1 augustus 2014 in werking getreden en op 1 maart 2016 voor Nederland van kracht geworden. Nederland moet in 2018 voor het eerst rapporteren aan het toezichthoudend comité, GREVIO. GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence) is het monitorcomité van het verdrag van de Raad van Europa inzake aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld: het Istanbul Verdrag.
De Nederlandse regering vindt het belangrijk dat GREVIO onafhankelijk informatie uit het maatschappelijk middenveld ontvangt, waaronder CKM.

Lees hier het onderzoek Aangifte doe je niet.

Volg ons op

Onderdeel van

Wij worden gesteund door

SteunOns