CKM hoopvol na motie inzet webcrawler en fictief profiel

Gepubliceerd op 16 juni 2020
CKM hoopvol na motie inzet webcrawler en fictief profiel

De ambitie van de Nationale Politie om in 2019 meer verdachten van mensenhandel in beeld te krijgen, is bij lange na niet gehaald. Nu blijkt dat ook voor 2020 de ambities naar beneden worden bijgesteld. Reden genoeg voor de Kamer om in te grijpen. CKM-woordvoerder Shamir Ceuleers: ‘De ChristenUnie heeft twee belangrijke moties ingediend, waarvan er vandaag een is aangenomen. Hierdoor moet staatssecretaris Broekers-Knol de komende tijd flink aan de bak.’

Deze afspraken, die zijn vastgelegd in de Veiligheidsagenda 2019-2022, vloeien voort uit het regeerakkoord waarin is afgesproken dat de aanpak van mensenhandel versterkt zou worden. Dit is belangrijk omdat het aantal verdachten van mensenhandel wat in zicht is bij het Openbaar Ministerie al jaren daalt. CKM-woordvoerder Shamir Ceuleers: ‘De doelstellingen uit de Veiligheidsagenda zijn een van de weinige concrete en meetbare doelstellingen van dit kabinet in de aanpak van mensenhandel. Wanneer deze wegvallen, is dat een aderlating voor het behalen van de ambitie in het regeerakkoord. Wij juichen het dan ook toe dat de Kamer hier een stokje voor steekt’. 

Motie 1- innovatieve opsporing

In haar eerste motie roept de ChristenUnie de staatssecretaris op om met spoed gebruik te maken van innovatieve opsporingsmiddelen zoals de webcrawler en het fictieve profiel. Deze werden tot op de dag van vandaag niet ingezet door de politie, meldt de staatssecretaris. En dat terwijl het geweldige manieren zijn om verdachten van online mensenhandel in de kraag te vatten. De webcrawler- een online robot die automatisch seksadvertenties scant op signalen van mensenhandel- is jaren geleden al aangekondigd als opsporingsmogelijkheid. En voor het gebruik van het fictieve profiel- een online nepprofiel waarin de opsporingsdiensten zich kunnen voordoen als een minderjarige- is vorig jaar de wet zelfs aangepast. Kortom, er staat de politie niks in de weg deze middelen in te zetten. Het CKM is hoopvol gestemd dat dit vanaf nu wél gaat gebeuren: er is vandaag voor deze motie gestemd in de Kamer en deze is aangenomen!

Motie 2- aanpak structurele problemen

Kamerlid Van der Graaf (ChristenUnie) noemde het tijdens het debat op 8 juni ‘onacceptabel’ dat er zo wordt omgegaan met één van de belangrijkste prioriteiten van dit kabinet. De tweede motie, die op dit moment is aangehouden totdat de staatssecretaris hierover een advies heeft kunnen formuleren, vraagt het kabinet enerzijds vast te houden aan de afgesproken kwantitatieve doelstellingen. Anderzijds om de structurele problemen bij de mensenhandelpolitie (AVIM), zoals de hoge uitstroom en het verzuim, aan te pakken.  

10 miljoen genoeg?

De ChristenUnie wist eerder samen met de Partij van de Arbeid jaarlijks 10 miljoen euro vrij te spelen om de capaciteit bij de mensenhandelpolitie op te schroeven. Op de vraag of dit bedrag voldoende is voor de politie om haar werk te doen, blijft staatsecretaris Broekers-Knol vaag. Het CKM twijfelt niet aan de drive bij de politie om mensenhandelaren op te sporen, maar zij moeten hiertoe door politiek Den Haag wel in staat worden gesteld.

Voor vragen neem contact op met onze persvoorlichting: 06-82930027

Volg ons op

Onderdeel van

Wij worden gesteund door

SteunOns