Broekers-Knol geeft antwoord

Gepubliceerd op 18 mei 2020
Broekers-Knol geeft antwoord

Goed nieuws! Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie & Veiligheid) heeft gereageerd op ons onderzoek naar criminele uitbuiting onder Nederlandse scholieren. Aan dit onderzoek werkten 280 Nederlandse middelbare scholen en mbo-instellingen mee. Hieruit blijkt dat 55% van de middelbare scholen zich zorgen maakt over criminele uitbuiting, een ernstige vorm van mensenhandel.

Werk aan de winkel

Scholen hebben voornamelijk zorgen over leerlingen die worden gedwongen tot het dealen van drugs. Deze zorgen zijn de laatste twee jaren toegenomen en leerlingen lijken steeds jonger slachtoffer te worden van criminele netwerken/ jeugdbendes.

CKM-woordvoerder Shamir Ceuleers: ‘Het stemt ons tevreden dat staatssecretaris Broekers-Knol onze zorgen deelt over de toename van drugsgerelateerde criminele uitbuiting onder Nederlandse scholieren. Tegelijkertijd blijkt uit haar beantwoording dat er nog voldoende werk aan de winkel is. Zo kan ze niet garanderen dat deze slachtoffers van mensenhandel daadwerkelijk als slachtoffer worden behandeld. Daarbij heeft het Openbaar Ministerie geen idee hoeveel zaken en veroordelingen er zijn van deze vorm. Zolang het zicht op de problematiek ontbreekt, kan je het ook niet effectief bestrijden.’
 
Het CKM bracht het onderzoeksrapport afgelopen februari naar buiten. De uitkomsten waren voor CDA-Kamerleden Anne Kuik, Michel Rog en vicefractievoorzitter Madeleine van Toorenburg aanleiding een elftal kritische Kamervragen te stellen aan de staatssecretaris. De vijf belangrijkste antwoorden op een rij:

​1. ‘Ik deel de zorgen’

Staatssecretaris Broekers-Knol deelt onze zorgen over de toename van de drugsgerelateerde criminele uitbuiting onder Nederlandse scholieren. Zij erkent dat het signaleren ervan moeilijk is, maar wijst op bestaande instrumenten om in te grijpen. Denk aan instrumenten om zorgwekkend gedrag van leerlingen in beeld te brengen en protocollen die scholen vertellen hoe om te gaan met alcohol en drugsgebruik. Tegelijkertijd zijn scholen erg terughoudend te erkennen dat er criminele activiteiten plaatsvinden op hun school, vanwege mogelijke reputatieschade. Aan dat signaal lijkt de staatssecretaris voorbij te gaan. Het is belangrijk dat zij die gevoeligheid serieus neemt. Immers, willen we een effectieve aanpak van criminele uitbuiting op scholen, dan moeten scholen zich open en eerlijk durven uitspreken over het onderwerp. Alleen zo creëer je bewustwording en delen scholen hun best practises met elkaar.  

2. Integrale aanpak mensenhandel en drugsbestrijding

De belangrijke winst: de staatssecretaris kondigt nadere samenwerking aan tussen 'team aanpak mensenhandel' en 'team aanpak drugs'. Criminele uitbuiting- een vorm van mensenhandel- en drugsbestrijding worden nu nog te veel los van elkaar bestreden. En dat terwijl de twee in de praktijk nauw met elkaar verweven zijn. Een belangrijk aandachtspunt voor de CDA-Kamerleden om op door te pakken! Zeker omdat effectieve drugsbestrijding één van de speerpunten is van dit kabinet. 

3. Britse aanpak als voorbeeld

Een ander positief punt: de staatsecretaris zegt naar de Britse aanpak te gaan kijken op het gebied van drugsgerelateerde criminele uitbuiting onder jongeren. In het Verenigd Koninkrijk werken de verschillende vormen van criminaliteitsbestrijding nauw samen. Daar zijn de aanpak van mensenhandel en drugsbestrijding niet twee aparte eilandjes zoals in Nederland nog het geval is. Het kabinet is nu aan zet om die verkokerde manier van werken te doorbreken.

4. Gegevens slachtoffers niet geregistreerd

Iets wat het CKM zorgen baart is dat het Openbaar Ministerie geen cijfers bijhoudt over het aantal drugsgerelateerde uitbuitingszaken onder scholieren. Net zomin is het voor de rechtspraak mogelijk in kaart te brengen hoeveel veroordelingen er de afgelopen jaren waren. Daar moet verandering in komen! Het is belangrijk dat de Kamer ook op dit punt doorpakt. Een effectieve aanpak begint met een realistisch weergave van het probleem.  

​5. ‘Erkenning slachtofferschap lastig te garanderen’

De staatssecretaris geeft aan dat het 'lastig is te garanderen' dat slachtoffers van criminele uitbuiting ook daadwerkelijk als slachtoffer worden behandeld. Het enige alternatief is dat deze slachtoffers als daders vervolgd worden. Dat is onacceptabel! Drugsbendes richten zich juist op het uitbuiten van kwetsbare jongeren om snel veel geld te verdienen. De scholieren zijn in deze gevallen geen daders maar slachtoffers. En zo moeten ze ook behandeld worden. Zij dienen te worden beschermd volgens het zogenaamde ‘non-punishment-beginsel’. Niet alleen doen we op deze manier recht aan slachtoffers mensenhandel, maar kunnen we ook mogelijk voorkomen dat deze doelgroep uitgroeit tot doorgewinterde drugscriminelen. Kortom, er is werk aan de winkel!
 
Bekijk hier de volledige beantwoording op de 11 Kamervragen.

In het nieuws

Volg ons op

Onderdeel van

Wij worden gesteund door

SteunOns