Aangifte doe je niet

Gepubliceerd op 1 juni 2018
Aangifte doe je niet

De meeste minderjarige Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting doen geen aangifte omdat ze bang zijn voor de dreigementen van de mensenhandelaar en zijn netwerk. Dit blijkt uit onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel.

De verklaring van het slachtoffer speelt een belangrijke rol in het succesvol vervolgen van mensenhandelaren’, vertelt Noteboom. ‘Dit onderzoek brengt in beeld wat nodig is om de aangiftebereidheid te verhogen zodat mensenhandelaren hun straf niet ontlopen.’

Op basis van het onderzoek heeft het CKM vier aanbevelingen gedaan om de aangiftebereidheid te verbeteren. De eerste gaat in op een betere uitleg van de wettelijke definitie van mensenhandel omdat slachtoffers zichzelf vaak niet als slachtoffer zien. De tweede en derde aanbevelingen gaan over de angst en welke middelen voor en tijdens het strafproces ingezet kunnen worden om het slachtoffer te beschermen. Tot slot beveelt het CKM aan om de strafprocedure structureel minder belastend te maken. In navolging van het buitenland moet gekeken worden naar de mogelijkheid om een forensisch psycholoog in te zetten om het slachtoffer te horen en moet er ook gewerkt worden aan het verkorten van de duur van het strafproces.

Lees hier het rapport 'Aangifte doe je niet'.

Gepubliceerd: 2018

Volg ons op

Onderdeel van

Wij worden gesteund door

SteunOns