Must Reads over mensenhandel

Voor de echte die hards die geen snipper informatie over mensenhandel willen missen.
Elk kwartaal een selectie van artikelen, rapporten én andere items die je gelezen móet hebben!
 

#Impact coronavirus op mensenhandel

Voor criminelen dienen zich nieuwe kansen aan, nu kwetsbare groepen door de coronacrisis nog meer risico lopen op uitbuiting, zegt het VN-Bureau voor Drugs en Misdaad (UNODC). Hun eerste bevindingen rondom de impact van corona op mensenhandel, zijn hier te lezen. 

#Verdwijning Vietnamese kinderen uit asielzoekerscentra

Het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) deed onderzoek naar de relatie van Vietnamezen met mensenhandel en mensensmokkel in Nederland. Het onderzoek richt zich onder meer op de verdwijning van Vietnamese minderjarigen uit de beschermde opvang in ons land, in de periode 2015 tot en met 2018. Lees hier het hele rapport. 

#Tip-report

Elk jaar publiceert de VS een ‘Trafficking in Persons’ rapportage, waarin het beleid tegen mensenhandel wereldwijd wordt gemonitord. Nederland heeft de hoogst mogelijke beoordeling gekregen: ‘tier 1’. De rapportage over Nederland is hier te lezen, het volledige rapport staat hier.

#Weglopers in de zorg

Meisjes die weglopen uit jeugdhulpinstellingen, lopen een groot risico om tijdens de vermissing (opnieuw) slachtoffer van seksuele uitbuiting te worden. Defence for Children onderzocht daarom wat er de afgelopen jaren is gedaan om het weglopen van kwetsbare kinderen in de zorg te voorkomen en om weglopers terug te vinden. Lees hier het rapport Weglopers in de zorg.

#Dadermonitor Mensenhandel

Er worden jaarlijks maar zo’n 23 zaken van arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting voor de rechter gebracht. In slechts de helft van die zaken wordt ook echt iemand veroordeeld. Hiermee blijft de aanpak van deze vormen van mensenhandel ernstig achter op die van seksuele uitbuiting. Dat staat in de Dadermonitor Mensenhandel 2013-2017 van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

#Toolkit Asielketen

Deze toolkit en bijbehorend voorlichtingsmateriaal helpen medewerkers in de asielketen van o.a. het COA, Nidos, VluchtelingenWerk Nederland (VWN) en amv-opvanglocaties om bewoners en jongeren vanaf twaalf jaar te informeren over mensenhandel.

#Samen tegen Mensenhandel

Het kabinet heeft in haar regeerakkoord terecht de ambitie uitgesproken om de aanpak van mensenhandel te versterken. Dit was na jaren van bezuinigingen broodnodig. In het programma Samen tegen Mensenhandel geeft het kabinet haar plannen weer.

#Finding a way out

Het Leger des Heils heeft in afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de achtergronden en problematiek van ongedocumenteerde Nigeriaanse en Ghanese slachtoffers van mensenhandel in Nederland. ‘Finding a Way Out’ is een kwalitatief onderzoek en bevat o.a. zo’n negentig uur aan diepte interviews met slachtoffers mensenhandel.

#Aangifte doe je niet

De meeste minderjarige Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting doen geen aangifte omdat ze bang zijn voor de dreigementen van de mensenhandelaar en zijn netwerk.
Dit blijkt uit het onderzoek 'Aangifte doe je niet' van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel.

#Europol report on child trafficking

Child trafficking: who are the victims and the criminal networks trafficking them in and into the EU? Rapport van Europol.

#Precarious journeys

Mapping vulnerabilities of victims of trafficking from Vietnam to Europe. Een rapport van Anti-Slavery International, Ecpat UK en Pacific Links Foundation.

#Female offenders of human trafficking

Interessant, want zo vaak worden vrouwelijke daders niet onderzocht. In deze studie een analyse van de rechtbankdossiers van 150 vrouwen die zijn veroordeeld voor mensenhandel. Female offenders of human trafficking and sexual exploitation.

#Anti-trafficking review

Deze edite van de anti-trafficking review van Global Alliance Against Traffic in Women staat geheel in het teken van sekswerk.

#Beyond Backpage

In april 2018 legde het ministerie van justitie in Amerika onder andere sekswebsite backpage.com plat. Hoe ziet de online seksmarkt er een jaar later uit? Buying And Selling Sex In The United States One Year Later.

#Must see websites

Volg ons op

Onderdeel van

Wij worden gesteund door

SteunOns