Mensenhandel

In Nederland zijn dagelijks duizenden kinderen, jongeren en volwassenen slachtoffer van mensenhandel. Er is sprake van mensenhandel als de ene persoon de andere dwingt tot arbeid of (seksuele) handelingen en daar geld aan verdient.

Slachtoffers van mensenhandel worden gedwongen door middel van (dreiging met) psychisch of fysiek geweld, ontvoering, bedrog, misleiding, machtsmisbruik of misbruik van een kwetsbare positie. Het kan gebeuren dat zij in eerste instantie zelf instemmen met het verrichten van de werkzaamheden, maar dat betekent niet dat er geen sprake kan zijn van mensenhandel. Wat vrijwillig is begonnen kan uitmonden in dwang. Bij minderjarigen maakt het voor de wet zelfs geen verschil of zij ingestemd hebben of niet.

Mensenhandel is strafbaar gesteld in artikel 273f Wetboek van Strafrecht.

Voorbeelden van mensenhandel

Een bekend voorbeeld van mensenhandel is die van een loverboy die zijn slachtoffer dwingt om tegen betaling seks te hebben met anderen en het geld in eigen zak steekt. Een ander voorbeeld is dat iemand gedwongen wordt om te stelen en de buit moet afgeven of wordt gedwongen om drugs te verhandelen en/of te vervoeren. Er zijn ook mensen die onder dwang tegen een veel te laag loon werken in bijvoorbeeld restaurants, nagelsalons of tuinbouwbedrijven. Ook het gedwongen afstaan van organen valt onder mensenhandel.

Mensenhandel wordt ook wel uitbuiting genoemd. Er zijn verschillende vormen van uitbuiting:

  • Seksuele uitbuiting
  • Criminele uitbuiting
  • Arbeidsuitbuiting
  • Gedwongen orgaanverwijdering

Dit zijn de signalen van de verschillende vormen van mensenhandel

Het CKM richt zich vooral op de strijd tegen seksuele en criminele uitbuiting.

Seksuele uitbuiting

Seksuele uitbuiting betekent: gedwongen prostitutie. Slachtoffers van seksuele uitbuiting worden gedwongen seks te hebben met anderen tegen betaling. Het geld dat zij daarmee verdienen, gaat meestal in z’n totaal naar de mensenhandelaar – de persoon die hen dwingt om de seksuele handelingen te verrichten.
Gedwongen prostitutie komt voor in de legale en illegale prostitutie. Denk bijvoorbeeld aan vrouwen die gedwongen worden om te werken achter de ramen op de Wallen in Amsterdam (legale prostitutie waarvoor een vergunning nodig is) of aan jongens en meisjes die gedwongen seks hebben in hotels en kelderboxen (illegale prostitutie).

Criminele uitbuiting

We spreken van criminele uitbuiting als iemand wordt gedwongen om strafbare feiten te plegen voor iemand anders. Denk aan het runnen en verhandelen van drugs, het plegen van winkeldiefstallen, kweken van wiet, zakkenrollen en bedelen. Meer en meer kinderen en jongeren zijn in ons land slachtoffer van criminele uitbuiting. Vaak zijn zij onderdeel van internationale criminele netwerken. Omdat criminele uitbuiting nog een relatief nieuw fenomeen is in ons land, worden slachtoffers niet altijd herkend. Ze worden eerder gezien als dader en crimineel dan als slachtoffer.

Lees hier de 6 meestgestelde vragen over mensenhandel
 

Ervaringsverhalen

Op onze campagnesite www.maakhetzichtbaar.nl lees je diverse ervaringsverhalen over mensenhandel. Van slachtoffers, ouders en plegers.

Volg ons op

Onderdeel van

Wij worden gesteund door

SteunOns