Ik zoek hulp

Wanneer je het sterke vermoeden hebt dat iemand slachtoffer is van mensenhandel, is het van belang dat je dit meldt bij de juiste instanties. Slachtoffers van mensenhandel durven het zelf vaak niet te melden, uit angst voor hun handelaar of uit schaamte. Daarom is het belangrijk dat jij het doet. Jij kunt ze uit hun benarde situatie helpen! Op die manier kan het slachtoffer hulp en ondersteuning krijgen en kunnen daders worden opgespoord. Melden is ook belangrijk om inzicht te krijgen in hoe vaak mensenhandel in Nederland voorkomt. Deze informatie wordt gebruikt om de aanpak van mensenhandel te kunnen verbeteren.
 

Is er sprake van acuut gevaar?

Bel dan het noodnummer: 112

Politie

Wanneer je vermoedt dat er in jouw omgeving sprake is van dwang of uitbuiting kun je dit melden bij de plaatselijke politie via 0900-8844. Geef bij je melding zoveel mogelijk details, zoals het signalement van de betrokken (uiterlijk, kleding, leeftijdsindicatie), kenteken en merk van eventueel betrokken voertuigen, tijdstippen, straatnamen, et cetera. Hoe meer informatie de politie ontvangt, hoe beter. Meer informatie over de politie en de aanpak van mensenhandel.

Meld Misdaad Anoniem

Wil je anoniem melding doen van mensenhandel? Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 70 00 of meld online: www.meldmisdaadanoniem.nl.

Chat met Fier: online hulp

Chat met Fier is bedoeld voor iedereen die nare ervaringen heeft gehad. Is er iets gebeurd tegen je wil? Is er veel ruzie thuis? Heb je fysiek of psychisch geweld meegemaakt of word je bedreigd? Of maak je je zorgen over iemand uit je omgeving? Praat er online over met onze hulpverleners via de chat. Hier kun je (anoniem) je verhaal kwijt. Misschien heb je nog nooit gepraat over wat er aan de hand is en nog nooit eerder hulp gezocht. Onze hulpverleners luisteren naar je verhaal, geven jou informatie en helpen je als je dat wilt. Jouw verhaal en vragen worden vertrouwelijk behandeld. Twijfel je of je met jouw probleem wel bij de chat terecht kunt? Stel gewoon je vraag. De chatmedewerkers staan je altijd te woord. www.chatmetfier.nl

Opvang en behandeling Fier

Fier is expertisecentrum op onder andere het terrein van mensenhandel en loverboyproblematiek. Bij Fier worden slachtoffers van mensenhandel opgevangen en behandeld. Voor informatie en advies bel 088 – 20 80 000, of stel je vraag via .
Fier heeft een landelijke adviesfunctie voor verwijzers en andere (zorg)professionals. Zij kunnen terecht voor informatie en advies op het terrein van mensenhandel en loverboyproblematiek via 088 – 20 80 000 of .
Meer info via: www.fier.nl

WATCH Nederland

WATCH Nederland is op zoek naar signalen van seksuele uitbuiting van minderjarigen waar de politie en/of de regionale meldpunten niets mee kunnen of doen. Deze signalen kunnen bijvoorbeeld afkomstig zijn van ouders, vrienden, leraren, taxichauffeurs en zorgverleners. Ook slachtoffers zelf kunnen zich melden. De observatie- en actie-unit van WATCH Nederland volgt deze signalen op en doet zowel online als offline onderzoek naar loverboypraktijken met het doel deze over te geven aan politie, zodat opsporing plaats kan vinden en de mensenhandelaren en klanten gestopt kunnen worden. Mail: . Dag en nacht bereikbaar op 0707 - 400 600.

Volg ons op

Onderdeel van

Wij worden gesteund door

SteunOns