Het CKM wordt onder meer gesteund door...

Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij steunt goede doelen die zich inzetten voor mense en natuur. In 2016 is het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel vaste beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij geworden. Naast de vaste bijdrage voor het CKM hebben we in 2018 een fantastisch bedrag ontvangen voor de realisatie van een 2e Veilige Veste in de regio Rotterdam-Rijnmond.
Ga naar onze goede doelen pagina op de site van de Nationale Postcode Loterij.

Adessium Foundation

Adessium Foundation streeft naar een samenleving die mensen stimuleert in harmonie te leven met elkaar en met hun omgeving. Zij werken aan een evenwichtige samenleving die gekenmerkt wordt door integriteit, balans tussen mens en natuur en medemenselijkheid. Dit doen ze door initiatieven en organisaties te steunen die zich richten op onderwerpen van maatschappelijk belang. Adessium Foundation steunt de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting, waar het CKM deel van uitmaakt.

Janivo Stichting

De Janivo Stichting steunt projecten op het gebied van maatschappij, kunst en wetenschappelijk medisch onderzoek die bijdragen aan een betere samenleving. Een samenleving waarin er een veilige en gezonde plek is voor ieder mens. Een samenleving die inspirerend is en kansen biedt voor individuele ontplooiing: creatief, sociaal en economisch. De Janivo Stichting steunt de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting, waar het CKM deel van uitmaakt.

Volg ons op

SteunOns