De 6 meestgestelde vragen over mensenhandel

1. Wat is mensenhandel?

In de kern gaat mensenhandel om het dwingen van mensen tot arbeid, diensten of seksuele diensten zodat een derde daar (grof) geld aan kan verdienen. Mensenhandelaren maken bijvoorbeeld misbruik van de kwetsbare positie waarin slachtoffers verkeren of gebruiken psychisch of fysiek geweld om slachtoffers uit te buiten. Ook illegale handel in organen en gedwongen criminaliteit vallen onder mensenhandel. Aanvankelijke instemming met het verrichten van de werkzaamheden, betekent niet dat er geen sprake kan zijn van mensenhandel. Bij minderjarigen maakt het zelfs geen verschil of zij ingestemd hebben of niet.

2. Komt mensenhandel in Nederland voor en in welke sectoren?

Mensenhandel komt in Nederland voor in met name de seksindustrie, horeca, land- en tuinbouw, de bouw en op de binnenlandse vaart. Verder zien we steeds meer slachtoffers die gedwongen worden criminele handelingen te verrichten, zoals zakkenrollen en winkeldiefstallen plegen.

3. Waar komen slachtoffers van mensenhandel vandaan?

Slachtoffers zijn grotendeels afkomstig uit het buitenland. Niettemin komt ongeveer een derde uit Nederland. Het overgrote deel van de slachtoffers die geregistreerd is, is vrouw en seksueel uitgebuit. Maar ook mannen en kinderen worden slachtoffers van mensenhandelaren. Binnenlandse seksuele uitbuiting is in Nederland de meest voorkomende vorm van mensenhandel: per jaar zijn er bijna 3.000 slachtoffers. Nederlandse meisjes vormen een grote groep slachtoffers, het gaat om maar liefst 1.320 meisjes. Zij komen echter het minst in beeld, slechts 11% komt terug in de meldingen.
Bron: Nationaal Rapporteur Mensenhandel

4. Op welke schaal komt mensenhandel in Nederland voor?

Hoeveel kinderen en volwassenen in Nederland slachtoffer worden van mensenhandel is niet bekend. Er zijn geen concrete betrouwbare cijfers beschikbaar omdat deze praktijken zich in het verborgene afspelen. Bovendien: niet alle instanties die te maken krijgen met slachtoffers van mensenhandel melden dit. Wel zijn er schattingen: zie vraag 3.

5. Is mensenhandel hetzelfde als mensensmokkel?

Nee. Mensenhandel moet onderscheiden worden van mensensmokkel. Bij mensensmokkel wordt illegaal een staatsgrens overschreden en is het een delict tegen de staat. Bij mensenhandel worden mensen voor economisch gewin uitgebuit en is het een delict tegen de persoonlijke vrijheid. De scheidslijn is in de praktijk niet zo makkelijk te maken. Het komt veelvuldig voor dat mensensmokkel wordt gebruikt om mensen Nederland binnen te krijgen om ze hier uit te buiten.

6. Hoe herken ik mensenhandel?

Mensenhandel gaat veelal gepaard met dwang. Dwang kan onder andere bestaan uit dreiging met geweld, ontvoering, bedrog, misleiding, machtsmisbruik of misbruik van een kwetsbare positie. Meer weten over hoe je een slachtoffer herkent en welke acties je kunt ondernemen? Kijk op: Signalen van mensenhandel.

Volg ons op

Onderdeel van

Wij worden gesteund door

SteunOns