Forensisch medisch onderzoek cruciaal bij mensenhandel

https://www.hetckm.nl/wp-content/uploads/2023/02/icon_dossier.png

Forensisch medisch onderzoek cruciaal bij mensenhandel

onderzoek


Forensisch medisch onderzoek kan een belangrijke rol vervullen bij de erkenning van slachtoffers mensenhandel en zodoende de bescherming van buitenlandse slachtoffers in Nederland verbeteren. Dit blijkt uit het artikel van het CKM ‘Forensisch medisch onderzoek bij mensenhandel’ dat is gepubliceerd in het tijdschrift voor Asiel- en Migrantenrecht.

Het beoordelen van het slachtofferschap van mensenhandel in een verblijfsaanvraag is een complexe aangelegenheid en de belangen zijn groot. Wordt de aanvraag afgewezen dan is de kans groot dat de persoon in kwestie Nederland moet verlaten. Slachtoffers van mensenhandel ervaren vaak enorme drempels om hun verhaal te vertellen. Door angst, schaamte, maar ook trauma als gevolg van mensenhandel kunnen ze vaak onvoldoende informatie geven over wat hen is overkomen. Dit maakt dat daadwerkelijke slachtoffers het risico lopen dat zij onterecht niet aanmerking komen voor bescherming in Nederland en daardoor worden uitgezet.

Anders dan in de asielprocedure wordt in de verblijfsproceduremensenhandel nauwelijks gebruik gemaakt van medisch onderzoek naar de samenhang tussen de medische klachten en het verhaal van de aanvrager. Terwijl slachtoffers vaak psychische- en fysieke klachten ervaren als gevolg van mensenhandel en deze klachten door middel van onafhankelijk onderzoek geduid kunnen worden om de mate van aannemelijkheid te bepalen en in hoeverre de klachten correleren met het mensenhandelrelaas. Uit het onderzoek van het CKM blijkt dat forensisch medisch onderzoek niet tot nauwelijks wordt ingezet, terwijl dit een belangrijke bijdrage kan leveren aan een inhoudelijke en goed geïnformeerde beoordeling van het slachtofferschap van mensenhandel. Dit levert belangrijke informatie op die kan bijdragen aan een effectieve bescherming van daadwerkelijke slachtoffers.

Bescherming

Dit is belangrijk omdat het CKM zich al langer zorgen maakt over de bescherming van buitenlandse slachtoffers in Nederland zonder verblijfsrecht. Tijdens het afgelopen kabinet besloot (inmiddels) demissionair staatssecretaris om een pilot die moest bijdragen aan een betere bescherming van buitenlandse slachtoffers niet voort te zetten. Wel zou de staatssecretaris onderzoeken in hoeverre ze lering kan trekken uit die pilot. Naar aanleiding van dit onderzoek, roept het CKM demissionair staatssecretaris Broekers-Knol op  de rol van forensisch medisch onderzoek hier nadrukkelijk bij te betrekken om te komen tot een goed geïnformeerde en gedegen beslissing. Dit onderzoek draagt daar zeker aan bij. Politiek Den Haag is dan ook aan zet.

Het artikel is te lezen in het tijdschrift voor Asiel- en Migrantenrecht via: Migratieweb.

Frank Noteboom
25-03-2021
Sabine Leermakers
25-03-2021