Meerderheid jonge slachtoffers mensenhandel langer dan jaar uitgebuit – Chat met Fier 2022

https://www.hetckm.nl/wp-content/uploads/2023/02/icon_dossier.png

Meerderheid jonge slachtoffers mensenhandel langer dan jaar uitgebuit

Onderzoek


In het vierde opeenvolgende rapport van het CKM over het online hulpverleningsplatform Chat met Fier wordt wederom duidelijk dat jonge slachtoffers van seksuele en criminele uitbuiting onzichtbaar blijven, waardoor zij soms jarenlang worden uitgebuit. Terwijl er actie nodig is, bevinden we ons momenteel in een periode van politieke onzekerheid vanwege de val van het kabinet.

Eerdere aanbevelingen onvoldoende opgepakt

“Het is zorgelijk dat uit onze rapporten blijkt dat slachtoffers vaak al jarenlang uitgebuit worden en hier geen verandering in komt. Daarom doen we een dringend beroep op het kabinet, nu de aanpak mensenhandel niet controversieel is verklaard, niet langer te wachten met concrete maatregelen”, aldus CKM-woordvoerder Shamir Ceuleers.

Dringende noodzaak voor structurele investeringen
Ondanks een afname in chatbezoekers in vergelijking met voorgaande jaren, mag dit niet worden opgevat als een afname van mensenhandel in Nederland. In 2022 bezochten in totaal 229 mensen het online hulpverleningsplatform van Chat met Fier met een hulpvraag over mensenhandel. In 199 gevallen betrof het iemand die zelf slachtoffer was. Ruim 40% van deze slachtoffers is minderjarig, waarvan één op de vijf zelfs jonger dan 15 jaar. Dit betrof voornamelijk slachtoffers van seksuele uitbuiting, maar ook slachtoffers van criminele uitbuiting zochten hulp via de chat. “De Chat met Fier toont wederom aan dat het mogelijk is deze onzichtbare groep te bereiken, maar goede zichtbaarheid is essentieel voor online hulpverlening. Dit benadrukt de noodzaak van structurele investeringen”, aldus Ceuleers.

Klanten actief betrokken bij misbruik en uitbuiting van slachtoffers
Dit rapport werpt daarnaast voor het eerst een blik op de klanten die tegen betaling misbruik maken van slachtoffers van mensenhandel. Wat opvalt is dat een aanzienlijk deel van de klanten van de slachtoffers op de chat op de hoogte is, of zou moeten zijn, van de minderjarigheid en dwang, en zelfs actief hieraan deelneemt. Sommigen gebruiken geweld, documenteren het misbruik vast of dwingen slachtoffers tot seksuele handelingen tegen hun wil. Ceuleers: “Dit rapport laat voor het eerst zien dat er een behoorlijke groep klanten actief is die doelmatig misbruik maakt van slachtoffers mensenhandel. Tot nu toe ontbreekt het echter aan proactief beleid. Het is aan de staatssecretaris om uitvoering te geven aan de dit jaar aangenomen motie en de aanpak van klanten op te nemen in zijn nog te verschijnen actieprogramma Samen tegen Mensenhandel”.

Blijvende zorgen over ouders die hun eigen kinderen uitbuiten
De herhaalde meldingen van seksuele uitbuiting door ouders geven aanleiding tot ernstige zorg. Uit een verkennende analyse blijkt dat er in de periode 2019-2022 in totaal ruim 100 kinderen zijn uitgebuit door ten minste één ouder. Deze slachtoffers zijn vaak erg jong, een derde is vijftien jaar of jonger. ”Ondanks drie opeenvolgende jaren waarin CKM ouders als een belangrijke dadergroep identificeert, blijft concrete actie om dit schrijnende probleem aan te pakken achterwege. De kwetsbare positie en jeugdige leeftijd van deze slachtoffers vereisen directe interventie”, aldus Ceuleers.

Meer weten over Chat met Fier? Ga naar www.chatmetfier.nl.

Lees ook het rapport over het aantal slachtoffers in 2021.

Read this page in English.