Onderzoek naar seksuele uitbuiting door ouders

https://www.hetckm.nl/wp-content/uploads/2023/02/icon_dossier.png

Seksuele uitbuiting door oudersBinnen het onderzoek zal specifiek worden gekeken naar hoe seksuele uitbuiting door ouders eruitziet, evenals naar de kansen om slachtoffers eerder te signaleren en te beschermen. Daarnaast zal onderzocht worden hoe de ouders en klanten kunnen worden geïdentificeerd en gestraft.

Het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) start in 2024 met een nieuw onderzoek naar ouders die hun eigen kinderen seksueel uitbuiten. Het CKM heeft al meerdere jaren gepleit voor meer inzicht in deze groep en is vastberaden zich nu op dit belangrijke onderwerp te kunnen richten. Het is voor zover bekend de eerste keer dat er in Nederland onderzoek wordt verricht naar deze groep daders.

Het onderzoek omvat gegevens uit de periode 2019-2023, waarbij meer dan 100 slachtoffers op Chat met Fier hebben gemeld dat zij seksueel worden uitgebuit door hun (pleeg-of stief)ouder. Soms waren er ook broertjes of zusjes slachtoffer in de situatie. Het betreft vaak zeer jonge kinderen die al lange tijd worden uitgebuit; in ruim de helft van de gevallen langer dan een jaar. Deze slachtoffers zijn vaak nog onbekend bij hulpinstanties. Ruim 70% van de slachtoffers vertelt op de chat voor het eerst over in hun situatie. Dit wijst niet alleen op een aanzienlijke groep kinderen die seksueel wordt uitgebuit en onbeschermd is, maar ook op een groep klanten die bereid is hiervoor te betalen en momenteel buiten schot blijft.

De publicatie van het onderzoek wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2025. Volg onze website voor meer informatie over de voortgang en resultaten van het onderzoek.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door een stichting die zich inzet voor kwetsbare jongeren.