Seksuele uitbuiting van Nederlandse slachtoffers over de grens

https://www.hetckm.nl/wp-content/uploads/2023/02/icon_dossier.png

Seksuele uitbuiting van Nederlandse slachtoffers over de grens

onderzoek


Mensenhandel houdt niet op bij de grens. Ook niet als het om Nederlandse slachtoffers gaat. Nederlandse kinderen en jongvolwassenen worden soms ook over de grens in België en Duitsland seksueel uitgebuit. Hoe vaak en waar en hoe dit voorkomt, weten we niet precies. CKM doet onderzoek om op die en andere vragen een antwoord te geven.

Uit een verkenning van Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel blijkt dat Nederlandse slachtoffers soms (ook) seksueel worden uitgebuit in gemeenten en steden over de grens in België en Duitsland. De relatieve onzichtbaarheid van Nederlandse jonge slachtoffers van seksuele uitbuiting baart al enige tijd zorgen. Slachtoffers die buiten de landsgrenzen slachtoffer van seksuele uitbuiting worden, zijn mogelijk nog onzichtbaarder. Mogelijk vinden zij nog moeilijker de weg naar hulpverleners en politie. En terwijl de landsgrens voor opsporings- en hulpverleningsorganisaties een barrière kan zijn, is die voor mensenhandelaren juist iets om zich achter te verschuilen. Redenen voor CKM om hier onderzoek naar te doen.

Seksuele uitbuiting van Nederlandse slachtoffers in onze buurlanden wordt met dit onderzoek voor het eerst onderzocht

 

Doel van het onderzoek

Het onderzoek gaat daarom nader in op seksuele uitbuiting van minderjarigen en jongvolwassenen uit Nederland over de grens in België en/of Duitsland. Met dit onderzoek proberen we een beeld te schetsen in hoeverre het voorkomt, waar de uitbuiting plaatsvindt en wie de slachtoffers zijn. Ook willen we een beeld schetsen van de daders: uit welk(e) land(en) komen zij? In hoeverre bestaat er contact en/of samenwerking tussen daders in de buurlanden? En hoe vinden zij klanten voor hun slachtoffers? Tot slot onderzoeken we in hoeverre organisaties in de drie landen  contact hebben en samenwerken om deze grensoverschrijdende uitbuiting aan te pakken.

Methode

Voor dit onderzoek analyseren we beschikbare data, literatuur en jurisprudentie. Daarnaast zetten we een vragenlijst uit. Die verspreiden we onder personen en organisaties die een verhoogde kans hebben om in aanraking te komen met slachtoffers. Ook houden we interviews met mensen die met seksuele uitbuiting van Nederlandse slachtoffers in aanraking zijn gekomen en/of hier (ervarings)kennis over hebben.

Dit onderzoek voeren we uit vanuit de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting.

Read this page in English.

Looptijd: 2023-2024
Partners: -
Resultaten: De publicatie wordt najaar 2024 verwacht.