Onschuldige toeschouwer of spil in mensenhandel? Opiniepeiling over mensen die seks kopen van minderjarigen

https://www.hetckm.nl/wp-content/uploads/2023/02/icon_dossier.png

Opiniepeiling: Mensen die seks kopen van minderjarigen

Onderzoek


Bijna driekwart van de Nederlanders geeft aan dat er te weinig aandacht is voor de aanpak van ‘klanten’ die seks kopen van minderjarigen en vindt dat het onderwerp een prominente plek verdient in het regeerakkoord.

Klant medeverantwoordelijk voor mensenhandel

Dat blijkt uit een opiniepeiling onder ruim 1.300 Nederlanders van onderzoeksinstituut Markteffect in opdracht van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM). De peiling gaat in op de verantwoordelijkheid en strafrechtelijke aanpak van ‘klanten’ die betalen voor seks met minderjarigen. Nederlanders vinden dat klanten een vergaande verantwoordelijkheid hebben om te voorkomen dat zij te maken hebben met een minderjarig slachtoffer.

Jaarlijks zijn er naar schatting 1.300 minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting in Nederland. Daarmee is het de grootste, maar ook meest onzichtbare groep slachtoffers van mensenhandel in Nederland. Shamir Ceuleers, woordvoerder van het CKM: 'Uit eerder onderzoek weten we dat gemiddeld twintig ‘klanten’ misbruik maken van minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuitingen. Dit laat zien dat de betalende ‘klant’ één van de kernoorzaken van mensenhandel is. Zij zijn de zuurstof die dit criminele businessmodel in leven houdt, want zonder vraag is er immers geen aanbod.’ Uit de peiling blijkt dat Nederlanders ‘klanten’ een grote verantwoordelijkheid toedichten in het voorkomen van seksuele uitbuiting. Zo vindt 94% dat ‘klanten’ moeten afzien van betaalde seks wanneer ze de leeftijd van een sekswerker niet met zekerheid kunnen vaststellen. Ook rust volgens Nederlanders op websites met seksadvertenties en hotels een belangrijke verantwoordelijkheid in het verifiëren van de leeftijd van sekswerkers.

Strafmaat

Waar Nederlanders zwaar tillen aan het verantwoordelijkheidsbesef van ‘klanten’, worden personen die betaalde seks hebben met een minderjarige door de rechter nog te vaak gezien als innocent bystander. Volgens Ceuleers kwam de visie van de rechtspraak met name tot uiting in de Valkenburgse Zedenzaak: ‘Hier kregen tientallen ‘klanten’ die betaalde seks hadden met een zestienjarig meisje slechts één dag cel opgelegd in combinatie met een taakstraf. De rechter kwam tot dit oordeel door te stellen dat de klant niet bewust op zoek was naar een minderjarige. ’Een overgrote meerderheid (84%) van de Nederlanders geeft in de opiniepeiling aan dat deze straf niet in verhouding staat tot het gepleegde misdrijf en het veroorzaakte leed. 90% van de Nederlanders is dan ook van mening dat er harder moet worden opgetreden tegen ‘klanten’ die seks willen kopen van minderjarigen.

Regeerakkoord

De ‘klant’ krijgt momenteel nog altijd veel te weinig aandacht binnen de aanpak van mensenhandel. Ceuleers zegt dat er nog veel werk te verrichten is en is content over het feit dat Nederlanders het tegengaan van seksuele uitbuiting van minderjarigen, en meer specifiek de aanpak van ‘klanten’, prominent willen terugzien in het regeerakkoord: ‘Onze oproep aan de formerende partijen is dan ook even simpel als urgent: geef gehoor aan de samenleving en veranker de aanpak van seksuele uitbuiting in het regeerakkoord. Alleen zo kunnen we een vuist maken tegen mensenhandel.’

"De aanpak van ‘klanten’ die betaalde seks hebben met minderjarigen verdient prominente plek regeerakkoord"

Dit rapport maakt onderdeel uit van de werkzaamheden van de coalitie tegen seksuele kinderuitbuiting.

Sjoerd van Bemmel
22-02-2021