Mensen die seks kopen van minderjarigen – Deel 2: de aanpak

https://www.hetckm.nl/wp-content/uploads/2023/02/icon_dossier.png

Mensen die seks kopen van minderjarigen – Deel 2: de aanpak

onderzoek


Net als naar mensenhandelaren, is er in Nederland weinig onderzoek gedaan naar klanten die seks kopen van minderjarigen. Terwijl zij wel een van de kernoorzaken zijn van het in stand houden van seksuele uitbuiting.

Naar aanleiding van de Valkenburgse Zedenzaak, waarin een zestienjarig meisje werd gedwongen tot seks tegen betaling met meer dan zestig mannen, gaf het Openbaar Ministerie in 2015 aan om actief in te zetten op het opsporen en vervolgen van klanten die seks kopen van een minderjarige. Er zou een uniforme strafeis komen en de minister van Justitie en Veiligheid stelde vervolgens in 2019 dat de opgelegde straffen inderdaad toegenomen zouden zijn.

Na het onderzoek van de Nationaal Rapporteur in 2016 (‘De klant erbij’) is er geen nieuw onderzoek verricht naar de aanpak van deze 'klanten'.​ Omdat het onderzoek van de Nationaal Rapporteur zich louter richtte op de opgelegde straffen door de rechtbank aan klanten die seks tegen betaling hebben gehad met een 16- of 17-jarige, ontbreekt bovendien het zicht op klanten die seks hebben tegen betaling met jongere slachtoffers.

De publicatie uit dit onderzoek volgt in 2024

Doel van het onderzoek

Het onderzoek gaat daarom nader in op klanten die seks kopen van een minderjarige en onderzoekt in hoeverre er inderdaad kan worden gesproken van een kentering in de aanpak van dit fenomeen sinds de Valkenburgse Zedenzaak. Daarnaast wordt ingegaan op de achtergrond, motieven en modus operandi van veroordeelde klanten en wordt gekeken naar de wijze waarop de opsporing en vervolging van klanten van minderjarige slachtoffers vanuit de opsporing wordt vormgegeven. Daarbij wordt ook gefocust op klanten die seks tegen betaling hebben gehad met slachtoffer jonger dan 16 jaar.

Methode

Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van meerdere onderzoeksmethoden. Ten eerste wordt er een literatuuronderzoek uitgevoerd naar klanten die seks kopen van minderjarigen. Daarnaast worden opsporingsdossiers geanalyseerd van afgeronde strafzaken waarin een veroordeling voor het kopen van seks van een minderjarigen heeft gevolgd. Voor het inzichtelijk maken van de aanpak van klanten die seks kopen van minderjarigen worden, naast het een verkenning van het beleid zoals dit op papier is vormgegeven, interviews gehouden met opsporingsambtenaren van de politie en het Openbaar Ministerie.

Er verschijnen twee deelpublicaties: een publicatie gericht op de inhoud van de strafzaken en de opgelegde straffen (verschenen december 2023) en deze publicatie over de aanpak van klanten.

Dit is een onderzoek vanuit de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting.

Looptijd: 2021-2024
Partners: -
Resultaten: Publicatie wordt verwacht in 2023 en 2024