Seksuele uitbuiting van Nederlandse slachtoffers over de grens

https://www.hetckm.nl/wp-content/uploads/2023/02/icon_dossier.png

Seksuele uitbuiting van Nederlandse slachtoffers over de grens

onderzoek


Mensenhandel houdt niet op bij de grens. Ook niet als het om Nederlandse slachtoffers gaat. Kinderen en jongvolwassenen uit Nederland worden ook over de grens in België en Duitsland seksueel uitgebuit. Hoe vaak en waar komt dit voor? Wie zijn de daders? CKM voert onderzoek uit om op onder meer die vragen een antwoord te geven.

Uit een verkenning van Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel blijkt dat Nederlandse slachtoffers soms (ook) seksueel worden uitgebuit in gemeenten en steden over de grens in België en Duitsland. Voor opsporings- en hulpverleningsorganisaties kan de landsgrens een barrière vormen, maar voor mensenhandelaren juist iets om zich achter te verschuilen. De relatieve onzichtbaarheid van Nederlandse jonge slachtoffers van seksuele uitbuiting baart al enige tijd zorgen. Slachtoffers die buiten de landsgrenzen worden uitgebuit zijn zo mogelijk nog onzichtbaarder en vinden mogelijk nog minder moeilijk de weg naar hulpverleners en politie.

Seksuele uitbuiting van Nederlandse slachtoffers in onze buurlanden wordt met dit onderzoek voor het eerst onderzocht

Doel van het onderzoek

Het onderzoek gaat daarom nader in op minderjarigen en jongvolwassenen die over de grens in België en/of Duitsland worden uitgebuit. Door middel van het onderzoek wordt getracht een beeld te schetsen van in hoeverre dit voorkomt, waar in België en Duitsland dit voorkomt, wie de slachtoffers en de daders zijn en in hoeverre er contact en/of samenwerking bestaat tussen organisaties in Nederland, België en Duitsland.

Methode

Voor dit onderzoek worden beschikbare data, literatuur en jurisprudentie geanalyseerd. Daarnaast wordt een vragenlijst uitgezet onder personen en organisaties in Nederland, België en Duitsland die een verhoogde kans hebben om in aanraking te komen met Nederlandse minderjarigen en jongvolwassenen die mogelijk in België en/of Duitsland worden uitgebuit. Ook worden verdiepende interviews gehouden met personen in Nederland, België en Duitsland die met deze problematiek in aanraking zijn gekomen en/of hier kennis over hebben.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd vanuit de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting.

Looptijd: 2022-2023
Partners: -
Resultaten: De publicatie wordt eind 2023 verwacht.