Wet Seksuele Misdrijven: Zonder klant geen uitbuiting van minderjarigen

https://www.hetckm.nl/wp-content/uploads/2023/02/icon_dossier.png

Zonder klant geen uitbuiting van minderjarigen

lobby


Op woensdag 28 juni debatteert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Wet Seksuele Misdrijven. Met het voorstel wil Minister Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid de strafbaarstelling van verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag moderniseren. Volgens CKM wordt de klant die betaalt voor seks met een minderjarige in de aanpak nog onvoldoende centraal gesteld. Met het wetsvoorstel wordt tegelijkertijd een kleine, maar belangrijke stap in de goede richting gezet.

Minderjarigen die seks moeten hebben met klanten zijn vaak slachtoffer van seksuele uitbuiting. Mensenhandel dus. Áls ze al in beeld komen van hulpverleners of de politie, is dat meestal pas als zij al met vele klanten seks tegen betaling hebben gehad. Slachtoffers zijn soms schrikbarend jong; hulpverleners zien regelmatig dat het jonge tieners zijn.

Stap voorwaarts

In het wetsvoorstel wordt onder andere gevolg gegeven aan de oproep van CKM om seks tegen betaling met alle minderjarigen strafbaar te stellen. Immers, zonder de klant is er geen uitbuiting van minderjarigen. Tot nu toe is in het Wetboek van Strafrecht alleen bepaald dat seks tegen betaling met 16- en 17-jarigen strafbaar is. Seks tegen betaling met jongere kinderen is daardoor momenteel alleen als ontucht strafbaar. Met andere woorden: dat er voor het misbruik is betaald, speelt in zo'n geval momenteel geen rol. Shamir Ceuleers, woordvoerder van CKM, is positief: “Het is een belangrijke stap voorwaarts dat seks tegen betaling met zeer jonge kinderen voortaan expliciet strafbaar wordt gesteld. Dit is allereerst een erkenning dat deze slachtoffers van mensenhandel óók slachtoffer zijn van de zogenaamde klant. Daarnaast hopen we dat de expliciete strafbaarstelling ervoor zorgt dat klanten nog meer op het netvlies van de opsporing komen te staan.”

Internationale verplichtingen

Niettemin is er volgens CKM meer nodig om mensen die betalen voor seks met minderjarigen aan te pakken. Nederland moet meer doen om te voldoen aan internationale verplichtingen op dat vlak. Ceuleers: “Zonder de klant die het kind misbruikt, is er immers geen uitbuiting van kinderen." Volgens het mensenhandelverdrag van de Raad van Europa zijn klanten een van de kernoorzaken van mensenhandel. Volgens de Europese richtlijn tegen mensenhandel moet Nederland de vraag naar mensenhandel zelfs ontmoedigen én doen afnemen. Ceuleers: "In het vorige kabinetsprogramma ‘Samen tegen Mensenhandel’ schitterde de aanpak van de klant van minderjarige slachtoffers desondanks door afwezigheid, totdat de Tweede Kamer gelukkig zorgde voor een koerswijziging.” CKM pleit dan ook voor gerichte maatregelen om de vraag naar betaalde seks met minderjarigen te doen afnemen.

Lokpuber

Daarnaast zijn er wijzigingen nodig als het gaat om online seksueel geweld. Seksueel geweld vindt tegenwoordig immers regelmatig deels of zelfs volledig online plaats. Om daders van seksueel geweld online vroegtijdig te kunnen opsporen, heeft de wetgever de politie al de mogelijkheid gegeven om online lokprofielen in te zetten, waarbij zij zich online voordoen als minderjarige. CKM is voorstander van zo’n 'lokpuber’, waarmee ook klanten van minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting kunnen worden opgespoord. In de wet is het gebruik van de lokpuber echter om onduidelijke redenen beperkt tot virtuele slachtoffers tot 16 jaar. Deze beperking doet volgens CKM geenszins recht aan de urgentie die de aanpak van deze daders vereist. Bovendien valt de leeftijdsbeperking niet te verklaren: juist onder 16- en 17-jarigen vallen veel slachtoffers. CKM roept daarom op om dit opsporingsinstrument voor alle leeftijden te laten gelden, en de leeftijdsgrens op te hogen naar 18 jaar.

Juist onder 16- en 17-jarigen vallen veel slachtoffers

Onderzoek

Zonder de klant geen uitbuiting van minderjarigen. Daarom doet CKM onderzoek naar mensen die betalen voor seks met minderjarigen. Het eerste van twee onderzoeksrapporten wordt in het najaar van 2023 verwacht.

Download de volledige inbreng van CKM voor het debat over het wetsvoorstel Wet Seksuele Misdrijven hier:minderjarige slachtoffers


  • spread the word